Wednesday, April 7, 2010

QURAN DAN HADIS


QURAN

(Katakan, Muhammad) : Patutkah saya (terpedaya dengan kata – kata dusta syaitan – syiatan itu sehingga saya) sehingga saya hendak mencari hakim lain dari Allah, pada hal, Dialah yang menurunkan kepada kalian Kitab (Quran) yang jelas satu persatu kandungannya (tentang yang benar dan yang salah)? ‘Dan mereka yang Kami berikan Kitab, mengetahui, bahawa Quran itu adalah diturunkan dari Penguasa (Allah) anda dengan sebenar – benarnya. Oleh itu janganlah kalian menajdi orang dari golongan yang ragu.

Al An’aam:114.


HADIS

ARAK

Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Sesungguhnya akan ada segolongan dari umat saya yang mnenghalalkan arak (khamar) dengana nama (lain) yang mereka gunakan (minum) nya.

–Abu Umamah dan Ibnu Majah.

No comments: