Thursday, April 1, 2010

PETUA dan RAGAM

TIDAK BOLOEH DIPERCAYAI

Jika anda berniat menyertai perjuangan kerana tanah air, bangsa dan agama Islam, dalam sesebuah organisasi bersifat jihad pada jalan Allah, kemudian kerana masalah – masalah berat atau ringan yang membebankan diri anda, maka anda meninggalkan organisasi tersebut serta mencerca orang – orang dalam organisasi yang dulunya berjuangnya , maka, anda adalah terhitung orang munafik yang tidak boleh dipercayai hingga orang membungkus tubuh anda dengan kain kapan.

TAHUKAH

FELDA

Pada masa Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein, Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Timbalan Perdana Menteri melaksanakan rancangan FELDA, sedikit benar orang Melayu dalam Negeri Pahang berminat menyertai rancangan tersebut, kerana mereka tebal dengan semangat kebangsaan mjnentang Inggeris dan mereka menganggap beliau seorang agen Inggeris dan hendak melermahkan orang Melayu melalui rancangan FELDA seperti Inggeris melemahkan orang Melayu dengan Brazilian seed (benih getah asli).

Pada masa ini amat kurang orang Melayu Negeri Pahang menyertai FELDA.

No comments: