Tuesday, August 30, 2011

SUFITARIKAT - TARIKAT SUFI

Di seluruh dunia,sama ada di negara – negara umat Islam mahupun di negara – negara umat beragama lain, tetapi ada umat Islam, terdapat banyak tarikat ( tariqat – Arab) sufi Islam. Tarikat – tarikat itu ada yang besar dan diamalkan di seluruh dunia dan ada di negara – negara atau wiolayah – wulayah kecil. Berikut ini dicatatkan sekadar sebhagian dari tarikat sufi Islam yang dapat dipetik dari buku – buku sejarah sufi Islam, iaitu:
1 - Ahmadiyah
Tarikat ini dinamakan dengan sempena nama pelopornya, iaitu Ahmad
Badawi – 596 – 634H - , lahir di Masir dan dia terkenal di kalangan
para orang sufi sebagai ‘ wali agung’ Masir.
2 - Al Akbariyah
Tarikat ini dinama sempena dengannama Sheikh agungnya, Muhyiddin
bin Arabi. Dia seorang yang suka mendiamkan diri dan tarikatnya ditubuhkan atas dasar ‘diam’ juga dan uzlah, iaitu mengsingkan diri dari orang ramai, bertahan lapar dan berjaga malam. Keadaannya seperti Nabi Ishak laihi salam.
3 - Al Bakdasyiyah
Tarikat ini diikut atau dianut oleh ramai orang Turki. Tarikat ini adalah penting dalam penyebaran ajaran agama Islam di kalangan orang Turki dan Mongol. Pada zaman Uthmaniyah berkuasa, tsrikat ini mempunyai peranan penting dalam kerajaan tersebut. Para ahli tsrikat ini terdiri dari mereka yang memegang fahaman sunni dan syiah.
4 - Ad Dasuqiyah
Tarikat ini adalah menggunakan nama pemimpin atau pelopornya, iaitu
Ibrahim Ad Dasuq – 633 – 676H -. Tarikat ini membawa para
pengikutnya memurnikan jiwa raga, menyayangi sesama makhluk
Allah, berswerah diri kepada Allah dan dalam keadaan dapai
mengikut pemimpinnya.
5 - Aidrusiyah
Tarikat ini, ditubuhkan seorang mualim dan ahli tarikah dari suku
bangsa Arab Al Idrus. Di antara para guru tarikat ini, ialah, Syeikh
Abu Bakar al Idrus, meninggal dunia pada 814H.
5- Al Malamatiyah
Tarikat ini didirkan oleh ahli tarikat yang berwsemangat jihad pada jalan Allah, Abu Saleh Hamdun bin Ahmad bin ‘Ammar dan tekenal dengan panggilran Al Qassar – w 271H - . Hampir semua pengikut tarikat ini diransangkan dengan semangat jihat pada jalan Allah, menentang kemungkara dan melaksanakan amal makruf.
6 - Al Maulawiyah
Tarikat ini ditubuhkan oleh ahli tarikat, penyair, Farsi – kini, Iran,
Jalaluddin Rumi (w 672H - . Cara atau sistem tarikat ini ada kelainan
dari tarikat – taikat lain, iaitu ia ada tarian dalam dewan sikir mereka.
Ertinya mereka bersikir dalam keadaan menari. Khabarnya pada
masa silam, tarikat ini tersibar di Turki dan Asia Barat. Tetapi pada
masa ini tarikat tersebut berkuarangan.
7 - An Naqsabandiyah
Tarikat ini, ialah sempena nama pemimpinnya, iaitu Shah
Naqsanbandi - Sheikh Bahauddin Muhammad bin Muhammad Al
Bukhari -618 – 791H - .
8 - Al Qadiriyah
Tarikat ini, ialah ari nama pengasasnya, iaitu Sheikh Abdul Qadir
Jailani – 470 – 561 - . Dia seorang yang banyak anak, iaitu 49 orang
dan 11 orang dari mereka teloah menyebarkan tarikat ini ke seluruh
dunia.
9 - Ar Rifaa’iyah
Tarikat ini, ialah mengunakan nama pemimpinnya,iaitu Sheikh
Ahmad Rafie – w 580H - .ari dari suku Arab yang bernama Rifa’ah.
10 - Sammaniyah
Ditubuhkan oleh mualim dan ahli tarikat, di Madinah al munawwarah
Sheikh Muhammad Saman. Ramai muridnya yang datang dari
kepulayan Melayu, termasukj Aceh.Dia mneninggan pada tahun
1720M.
10 - Asy Syaziliyah
Tarikat ini, ialah dari nama pengasanya, Sheikh Abu Hassan Asy
Syazili – 593 – 656H-.
Agama Islam, adalah sebuah agama yang diredai dan diberkati oleh Allah, maka, ia tidak tertumpu kepada ibadat KeTuhanan semata – mata, tetapi, iala meliputi hal ehwal kehidupan umat manusia, seperti siasah atau politik, ekonomi – meliputi berrdangan, perusahaan dalam semua bidang, seperti pertanian, perikanan, pelancongan dan sebagainyaagama, termasuk kemasyarakat dan kemanusia sejagat.
Dalam parti – parti politik yang berideologikan Islam di negara – negara umat Islam di seluruh dunia, terdapat ramai ahli sufi dan ahli tarikat berjuang dalam parti – parti politik ataun menyertai parti – parti politik tersebut.
Dalam parti politik Masir, Ikhwanul Muslimin, di antara mereka, ialah: Sheikh Hassan Al Bana (324 – 1369) dan Syed
Qutb (1906 – 1966). Mereka adalah pejuang Islam yang berjuang untuk menegakkan negara Islam di bumi Masir. Dilihat dari segi kaca mata orang Islam yang sayangkan agama Allah, bahawa Hassan Al Bana, Syed Qutb dan para pejuang dalam parti Ikhwanul Muslimin Masir adalah dalam golongan orang yang berjihad atau berjuang pada jalan Allah. Kebanyakan mereka dalam parti politik tersebut telah dibunuh dengan cara tembak sampai matai dan gantung sampai mati oleh kerajaan Masir.
(Disunting dari manuskrip buku, Ibadat Hakiki Kepada Allah, oleh: Mokhtar Petah)

No comments: