Friday, August 5, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
INGATKAN ALLAH DAN BERSYUKUR

Sebagaimana (kalian lihat), Kami (Allah) telah mengutuskan untuk kalian seorang Rasul (Muhammad s.a.w.) dari golongan kalian sendiri, dibacakannya kepada kalian keterangan – keterangan Kami (Allah), disucikannya kalian, diajarkannya kepada kalian kitab (Quran) dan hikmat (ilmu dan falsafah serta kebijaksanaan) dan juga diajarkan kepada kalian apa – apa yang kalian belum mengetahui.
Sebab itu, ingatlah Aku (Allah) supaya Aku (Allah) ingat pula kepada kalian. Dan bersyukurlah kepada Aku (Allah) dan janganlah menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih.
Al Baqarah: 151, 152.

No comments: