Saturday, August 20, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
BERPERANG KERANA ALLAH

Maka, berperanglah (firman Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w.) pada jalan Allah (mempertahankan agama Islam dan umat Islam), tidak dipaksa, melainkan kepada diri anda sendiri (kemahuan sendiri dan ikhlas). Bangunkanlah keberanian (kubarkan semangat) orang - orang yang beriman, mudah - mudahan Allah menahan serangan orang - orang yang kafir. Allah itu lebih besar kekuasaanNya dan lebih keras siksaanNya.
-An nisaa’:84.

Nota.

Suruh atau perintah Allah ini terus meneru ke atas setiap individu beragama Islam dan beriman (mukmin) kepadaNya.Jihad mempetahankan agama Allah dan umat Islam, adalah wajib, penetangan demikian bukan ganas atau yang melakukan pengganas, tetapi menjalankan perintah Allah.
Begitu juga, kalau ada golongan menentang usaha menegakkan Island an menegakkan negara Islam dan hendak dijadikan Negara kapitalis, maka tentanglah dengan fikiran, suara, tulisan dan dengan cara lain yang menasabah, agar hancur usaha mereka.

No comments: