Wednesday, August 24, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
BERJUANG DI JALAN ALLAH

Orang - orang yang beriman, berpindah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan dan diri mereka sendiri, dan itulah orang - orang yang menang (berhasil cita - cita).
Allahmenyampaikan berita gembira kepada mereka dengan beroleh rahmat dan keredaanNya dan syurga, yang di dalamnya mereka akan peroleh kesenangan abadi.
Mereka kekal di sana selama - lamanya. Sesungguhnya, di sisi Allah itu ada pahala yang besar.
- At tabubah / al bara’ah:20, 21, 22.

Nota:

Firman Allah ini ditujukan kepada umat Islam pada zaman Nabi Muhammad ditentang oleh orang - orang kafir dan umat Islam menentang dan memerangi mereka pula.
‘Berhijrah’ bererti, berpinda dari Makkah yang menjadi pusat pengganas kafir, ke tempat - tempat lain, seperti ke Yathrib atau Madinah al munawwarah.
Sekarang ‘hijrah’ bagi orang Melayu adalah wajib, iaitu berhijrah dari mengguna dan patuh kepada undang - undang ciptaan manusia kapitalis dan sebagainya kepada undang - undang Islam yang berpandukan al Quran dan as Sunnah , iaitu membentuk Negara Islam. Negara makmur (kebajikan) dan Allah Maha Pengampun (etinya negara mendapagt keampunan Allah).

No comments: