Saturday, August 13, 2011


NABI MUHAMMAD

Jangan kalian percaya, kecuali orang - orang yang mengikut agama kalian (agama Islam dan berjuang pada jalan Allah untuk dirinya, keluarganya, bangsanya dan negaranya). Katakan (Muhammad s.a.w.) Pimpinan yang benar ialah pimpinan Allah.(Kata mereka lagi: Jangan dipercayai) bahawa seseorang diberikan seperti yang diberikan kepada kalia, atau meeka membantah kalian di sisi Tuhan kalian*. Katakan(Muhammad s.a.w.) Sesungguhnya kurniaan itu di tangan Allah, dikurniakanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah itu luas (kurniaanNya) dan mengetahui. - Ali Imran:73

* Tafsiran: Maksudnya, supaya mereka jangan mengakui, bahawa kepada orang lain dari mereka, kerana mereka takut nanti orang yang mengetahui itu akan mendakwa mereka di hadapan Allah, sebagaimana telah disebutkan kedatangan Nabi Muhammad s.a. w. Itu dalam Taurat (kita Ulangan fasal XVIII , ayat 15: Bahawa Aku (Allah) akan menjadikan bagi mereka itu seorang Nabi dari semua saudaranya seperti anda danAku (Allah) akan member segala firmanKu (Allah) dalam mulutnya dan diapun mengatakan kepadanya segala yang akan Kusuruh akan dia. mereka, 18: Bahawa sesaungguhnya, sesiapa yang tidak mahu mendengar akan segala firmanKu (Allah) yang akan dikatakan dengan namaKu (Allah), nescaya Aku menuntutnya elak kepada orang itu. 19: Rasul yang akan datang itu, ialah, Muhammad...

No comments: