Monday, August 8, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
IBU BAPA


Kami (Allah) telah memerintahkan kepada manusia itu, supaya berbuat baik kepada dua ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menceraikan (menyusu) tiga puluh bulan. Sehingga dia mencapai usia dewasa, dan cukup usia empat puluh tahun, dia mendoakan: “Wahai Tuhanku, kurnialah aku agar aku dapat mensyukuri Engkau yang telah menganugerahkan kepadaku dan kepada dua ibu bapaku, dan supaya aku dapat mengerjakan perbuatan baik yang Engkau sukai. Dan perbaikkanlah turunanku (genarasi). Sesungguhnya aku kembali kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang - orang yang menyerahkan diri (kepada Allah dan memerluk agama Islam).
- Al Ahqaf:15.

No comments: