Sunday, August 14, 2011

MAKSUD AYAT QURANNERAKA

Peliharalah ( atau takutkan) diri kalian dari neraka yang disediakan untuk orang - orang kafir (tidak beriman kepada Allah, para malaikat, kitab - kitab Allah, para rasul Allah dan hari akhirat).
Dan kalian taatlah kepada Allah dan RasulNya agar kalian mendapat rahmat.
- Ali Imran:131,132.

No comments: