Sunday, August 7, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
KELAPANGAN DARI ALLAH

Bukankah Kami telah lapangkan dada anda.
Dan Kami telah buangkan dari anda akan beban anda.
Yang memberatkan punggung anda.*
Dan Kami populerkan nama anda.
Kerana itu, sesuangguhnya bersama kesulitan (datang) kelapangan.
Sesunguhnya bersama kesulitan (datang) keringanan (kelapangan).
Sebab itu, apabila anda mempunyai tempoh (waktu atau masa) bekerja keraslah.
Dan kepada Tuhan anda hadapkan pengharapan (cita – cita, hajat dan tujuan).
- Suarah Al Insyirah: 1 – 8.

* Telah lama hajat Nabi Muhammad s.a.w., untuk memperbaiki keadaan kaumnya (Arab Quraish) dari kekafiran atau kesyirikan, tetapi Junjungan tidak Nampak jalan keluar. Sekarang jalan itu Nampak terbentang luas dan memanjang, maka, tentulah perkara yang beratkan fikiran Junjungan telah lesap.

No comments: