Wednesday, August 24, 2011

NASIHAT


ADIL DAN SAKSAMA

Para hakim (dan para pendakwa raya) yang beragama Islam! Hendaklah memikul tanggungjawab kepada amanah Allah yang dipikulkan ke atas bahu dan atas kepala kalian dengan jujur dan saksama. Allah telah memberitahu - mengarahkan atau memerintahkan - Nabi Daud alaihis salam seperti yang Allah wahyukan dalam Quran: Hai Daud! SesungguhNya Kami telah menjadikan engkau khalifah (orang menjalankan kuasa atas pemerintahan) di muka bumi ini. Oleh itu, putuskanlah perkara di antara umat manusia dengan kebenaran (timbang rasa dan keadilan), dan jangan engkau mengikut kemahuan ( nafsu), nanti engkau akan disesatkannya dari jalan Allah. Sesungguhnya, mereka yang tersdesat dari jalan Allah itu, memperoleh siksaan yang sangat (keras), di sebabkan mereka melupkan hari perhitungan (di akhirat). - Shad:26.

No comments: