Tuesday, August 30, 2011

MAKSUD AYAT QURAN DAN HADIS
REZEKI DARI ALLAH

Isa anak Maryam berdoa: Wahai Allah, Pemimpin kami, Engkau turunkan atas kami hidangan dari langit, yang akan menjadikan HARI AIDAN - RAYA bagi kami, orang pertama dan yang terakhir dan menjadi bukti kebenaran diri Engkau. Dan kurniakanlah kami rezeki, dan Engkaulah Penganugerah rezeki yang paling utama.
- Al maidah:114

HADIS

ISTERI BERPUASA

Abu Hurairah radhiallahu ‘an memaklumkan: Rasulullah, Muhammad s.a.w. telah bersabda: Jikalau seseorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya (dengan tujuan bercekarama), lalu isterinya menolak, kemudian suaminya itu bermalam dalam keadaan marah (kecewa tidak dapat), maka, isterinya itu dilaknat para malaikat sehingga kepada waktu pagi.
Dalam riwayat lain: Sampai isteri itu kembali mengikut kemahuan suaminya.
Dari Abu Hurairah, bahawa Rasul Allah, Muhammad s.a.w. telah bersabda: Tidak halal (haram) bagi seseorang isteri jika dia berpuasa, sedangkan suaminya menyaksikan - yakni ada di rumah - , melainkan dengan izin suaminya (untuk berpuasa sunat). Juga tidaklah dianggap telah mendapat keizinan (berpuasa sunat), kalau dia dalam rumjah suaminya itu, kecuali dengan izin suaminya sendiri (untuk dia berpuasa). - Hadis ini diakui oleh semua perawi Hadis.

No comments: