Tuesday, August 16, 2011

MAKSUD AYAT QURANMENCARI KEKUASAAN

Sesiapa yang hendak mencari kemuliaan (kekuasaan), maka kemuliaan (kekuasaan) itu seluruhnya kepunyaan Allah. Kepada Allah naik perkataan - perkataan yang baik dan amalan yang baik itu dimuliakan oleh Allah. (sebaliknya) mereka yang merancangkan kejahatan (untuk mendapat kemuliaan dan kuasa), mereka akan mendapat siksaan yang amat (keras). Dan Rancangan mereka akan gagal.

- Fathir (yang menjadikan):10

No comments: