Sunday, August 28, 2011

NAKSUD AYAT QURAN
PERINTAH TUTUP AURAT

Katakan (Muhammad s.a.w.) kepadapara wanita yang beriman: “ Hendaklah mereka (para wanita) menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka da janganlah mereka menampakkan perhiasa (semua yang ada pada tubuh mereka yang menimbulkan keinginan lelaki), kecuali yang (biasa) Nampak dari pada mereka. Dam ereka hendaklah meutup (dengan) kain tudung ke dada mereka, dan jangan menampakkan perhiasan (bentuk buah dada) mereka, krcuali kepada suami mereka, ataua putera - putera mereka, atau putera - putera suami mereka (anak tiri) , dan saudara - saudarfa lelaki mereka, atau putera - putera saudara lelaki mereka, atau putera - putera saudara perempuan mereka , atau wanita - wanita Islam, atau hamba - hamba yang mereka miliki, atau pelayan - pelayan lelaki yang tidak ada keinginan (syahwat), atau anak - anak (lelaki) yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan jangan mereka menghentakkankaki mereka agar diketahui akan perhiasan yang mereka sembunyikan (dalam kain dengan tujuan ria). Dan bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang - orang yang beriman, supaya kalian beruntung.
- An Nur:31

No comments: