Tuesday, August 9, 2011

MAKSUD AYAT QURAN
UMAT MANUSIA DAN PARA NABI


Manusia - manusia adalah umat yang satu, lalu dituskan Allah para Nabi (yang kita ketahui seramai 25 orang) pembawa berita gembira dan menyampaikan peringatan, dan diturunkanNya (Allah) bersama mereka kitab - kitab (Tauran, Zabur, Injil, suhuf - suhuf dan Quran) dengan kebenaranNya, supaya mereka dapat member keputusan bagi umat manusia dalam perkara yang mereka perselisihkan. Tetapi yang berselisih itu hanya orang - orang yang diberi kitab dan setelah datang kepada mereka keterangan - keterangan yang nyata, kerana iri hati sesame mereka sahaja, dan Allah dengan kemahuanNya memimpin orang - orang yang beriman dalam perkara yang mereka pertikaikan itu ke jalan yang benar, dan Allah memimpin siapa yang disukaiNya ke jalan yang lurus.
- Al Baqarah:213


Nota.

Maksuda ayat Quran di atas ini boleh kita jadikan panduan bagi orang Melayu - Islam pada masa ini. Sekarang orang Melayu mempertikaikan tentang ‘negara Islam dan negara lain dari Islam’. Dalam Quran terdapat banyak panduan siasat (politik) bagi orang Islam bernegara, iaitu Negara keredaan Allah dan negara yang menjalankan hukum Allah, tetapi orang Melayu sendiri menentangnya.
Maka, sejak perpecahaan orang Melayu - sebahagian dalam UMNO dan sebahagian dalam PAS, maka, saya melihat perjuangan PAS ke arah negara Islam dan perjuangan UMNO mengikut jalan lain, iaitu mengikut fikiran dan undang ciptaan manusiaan dari Negara - negara Barat.
Allah memimpin manusia - manusia Melayu yang berjuang mengikut keterangan Al Quran. - mokhtar petah

No comments: