Friday, April 10, 2009

TAHNIAH KEPADA KABINET BARU

Kami mengucapkan tahniah kepada semua anggota
Kabinet Baru - Kabinet Najib - dan kami berharap
Kabinet yang dianggotai orang individu berpengeta-
tuan tinggi, berbakat dabn dedikasi akan dapat me-
ngubah corak pemikiran rakyat kepada hidup bersatu
padu, cintakan sesama bangsa, cintakan negara dan
agama yang di anuti.

Nokhtar Petah
Editor, Petah Shahrfir Aidid

No comments: