Thursday, April 16, 2009

QURAN

KAUM YANG BINASA

(kaum) Thamud dan (kaum) 'Ad telah mendustakan bencana yang mengejutkan (hari kiamat).
Dan (kaum) Thamud dibinasakan dengan hukuman yang luar biasa.
Dan 'Ad dibinasakan dengan angin kencang yang sangat kencangnya.
Ditimpakan oleh Allah ke atas mereka tujuh malam dan tujuh hari berturut - turut. Oleh demikian kelihatan kaum itu terbaring di sana, bagaikan pohon - pohon kerma yang telah tumbang.
Adakah kamu melihat dari mereka itu yang masih tinggal (hidup)?


HADIS

MATI SYAHID

Sesiapa yang berpegang dengan Sunnah saya pada ketika umat saya rosak (bercakaran atau bermusuhan), maka dia mendapat pahala (sama dengan) seratus orang yang mati syahid.
- Perawi: Al Baihaqi.
* Maksud Hadis ini, orang yang berpegang kepada Sunnah itu, ialah yang mengambil tindakan menyatu - padukan umat atau mengelakkan mereka dari tidak percayakan Allah dan kitab Allah.

PETUA

Jangan memabnggakan ketuanan sesutu bangsa, jika ketuanan itu menjadi kekuatan golongan atasan bangsa itu untuk menindas dan memperhambakan orang - orang miskin atau rakyat jeklata dari bangsanya sendiri.No comments: