Monday, April 27, 2009

QURAN


MENGEMBARA

Mengepa meeka tidak mengembara di muka bumi dan memerhatikan bagaimana akibat orang - orang yang sebelum mereka , Allah terang - terang membinasakan mereka itu, dan - nasib - yang serupa itu pula untuk mereka menyangkal (kebenaran Allah) - Muhammad: 10


HADIS

BERSETUBUH DENGAN BINTANG

Siapa yang mendatangi (bersetubuh dengan) binatang, maka bunuhklah dia dan bunuh binatang itu bersamanya. Hadis Nabi Muhammad s.a.w., perawi: Abu Daud dan At Turmuzi.

PETUA

TIDAK IKUT ISLAM

Sama ada individu Islam, masyarakat Islam, organisasi Islam dan negara orang Islam (bukan Negara Islam), jikan menjalankan kehidupan, peraturan dan perundangan yang ditdak mengikut Islam (Quran dan Hadis), maka tunggulah masanya, Allah akan membinasakannya. Di antaranya perbalahan sama sendiri, kemerosotan ekonomi, kelemahan pemerintah dan bangsa lain akan berkuasa atas mereka.

No comments: