Wednesday, April 15, 2009

QURAN

GANTUNG DIRI

Sesiapa yang menyangka, bahawa Allah tidak akan menolongnya (Muhammad) dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, kendaklah diikatkan tali ke loting (atau halang rumahnya), kemudian dia menggantungkan dirinya ( menurut kebanyakan ahli tafsir Quran, jika orang -orang kafir itu menyangka Allah tidak menolong Nabi Muhammad untuk mencapai kemenangan dalam perjuangannya, maka mereka itu baiklah mengantungkan dirinya pada tali yang diikatkan pada loting rumahnya ) dan lihatlah, dapatkan rancangan (siasat perjuangannya) itu menghilangkan apa yang menerbitkan kemarahan.
Begitulah Kami menurunkan keterangan - keterangan yang jelas kepadanya, dan sesungguhnya Allah memimpin siapa yang dikehendakinya. - Al Haj: 15,16.


HADIS

MENCELA

Nabi Muhammad s . a. w. Telah bersabda: Sesungguhnya, (jika) kamu mengamat – amati (atau mengikut) cela – mencela kaum Muslimin, maka engkau akan merosakkan mereka atau engkau hampir meroskkan mereka.

- Perawi: Abu Daud.

    * Orang yang mencela seseorang Muslim, maka orang itu berdosa seperti memakan daging orang Muslim itu. Tobatmnya tidak diterima oleh Allah, selagi orang yang dicerca itu tidak memaafkannya.


PETUA


PEMIMPIN

Pemimpin yang baik di kalangan umat Islam, ialah pemimpin yang tidak meninggalkan sembahyang, tidak mencerca individu atau umat Islam, bermanah, tidak rasuah dan meanggap orang Islam yang tidak sama dengan kelumpuk atau organisasinya sebagai saudaranya juga. Sebaliknya pemimpin yang pasik (jahat) yang mencerca iatau mengumpat ndividu dan pergerakan umat Islam.

No comments: