Sunday, April 26, 2009

QURAN

PERASANGKA DAN BOHONG

Pekataan (ayat - ayat Quran) Allah itu telah smpurna kebenaran dan keadilannya, tidak ada yang dapat merobah perkataan Allah. Dia Maha Pendengar dan Maha Mengetahui.

Dan kalau anda menurut kebanyakan manusia di muka bumi ini, tentulah mereka menyesatkan anda dari jalan Allah. Mereka hanya menurutkan perasangka belaka; dan mereka hanya membuat kebohongan semata - mata. - Al An’am:115, 116.


HADIS

PAKAIAN PUTIH

Pakailah baju (pakaian) putih, maka sesungguhnya pakaian yang putih itu sebaik-baik pakaian anda, dan kapanlah orang -orang anda yang telah mati dengan pakaian (kain kapan) putih.- Hadis Nabi Muhammad s.a.w., perawi: At Turmizi.


PETUA

KEKUATAN

Bukanlah kekuatan seseorang itu bergantung kepada kekuatan dirinya, seperti bersending, pencak silat, kunfu dan sebagainya, tetapi kekuatan yang sebenar adalah kekuatan hati, jiwa, iman dan takwa kepada Allah.

No comments: