Tuesday, April 14, 2009

QURAN

JALAN ALLAH

Sesungguhnya orang – orang yang tidak beriman dan menghalangi (orang lain) dari jalan Allah( ibadat kepada Allah, amalah dalam kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya), kemudian itu mereka mati dalam kekafiran. Allah tidak akan memberi pengampunan kepada mereka.

Sebab itu, jangan kalian berhati lemah (renda diri) berteriak meminta damai, kerana kalian lebih tinggi (di sisi Allah), dan allah bersam kalian, dan Allah tidak akan menghilangkan (meninggalkan) pkerjaan (mulia) kalian. - Muhammad:34,35.

* Di Malaysia, hanya PAS parti politik yang berjuang pada jalan Allah.Melaksanakan politik, ekonomi, sisial mengikut ajaran Quran dan Suknnan,


HADIS

HAK JALAN

Rasulllah s.a.w. Telah bersabda: Hak jalan ialah menunddukkan kepada (tidak sombong dan tidak bermata liar), menahan gangguan, menjawab salam dan amar (munyuruh) mengerjakan yang makruf dan menegah kemungkaran.

- Perawi: Imam Bukhari dan Imam Muslim


PETUA


SI BODOH


Orang – orang bodoh sering menunjulkan dirinya sebagai orang pandai dan bijak. Perhatikan percakapannya; jika dalam percakapannya tiga perkara, maka dia adalah orang menjadi kuda tunggangan, munafik dan khianat,itu: Cakap meninggi diri.Berbohong. MengumpatNo comments: