Tuesday, August 28, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS

                          JALAN YANG LURUS

Pimpinlah kami kepada jalan- jalan yang lurus.
Jalan - jalan yang Engkau (Allah) anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan jalan- jalan yang dimurkai dan bukan jalan - jalan yang sesat.*
 al Fatiha: 6,7
*  Jalan yang kita umat Islam memohon kepada Allah, ialah jalan yang baik dan diredaiNya. Allah telah member tunjuk ajar itu dalam Quran. Bacalah semua ayat Quran dan perhati, teliti dan amalkan bagi mendapat jalan yang lurus atau jalan yang baik; sama ada baik pada Allah mahupun baik pada mnanusia yang beriman.
Umat manusia ada dua jalan dihadapan mereka dan mereka boleh memilih jalan yang mana yang mereka fikirkan baik dan buruk atau salah.
1 - Jalan yang lurus, ialah jalan semua jalan yang baik, berkabajikan dan jalan yang
     diredai Allah.
2 - Jalan yang tidak lurus, ialah jalan tidak diredai Allah, seperti jalan syaitan atau
     iblis dan susuk syaitan (tidak bersifat) dan manusia syaitan (bersifat), iaitu
     manusia yang membekakangi allah dan tidak mengikutiu hkum - hukum Allah.
Dalam Quran banyak firman Allah melarang umat manusia (umat Islam) mengikut syaitan dan dapat kita ertikan, sesiapa yang mengikut atau bershabat dengan syaitan, maka, dia adalah syaitan.
Rasul Allah Muhammad s.a. w.. sepanjang pemerintahan junjunan, sentiasa dipedaya oleh syaitan yang dicipta Allah dari api dan syaitan bersifa (manusia) dan sahabat syaitan, iaitu orang - orang munafik. Tetapi Junjungan tidak tunduk dan tidak terpengaruh dengan semua jenis syaitan. Junjungan mengikut Allah dan menjalankan perjuangan Islam atas lebuh raya Allah.
Pada masa ini ramai dari umat Islam yang memerinta dan berkuasa atas sesebuah Negara, mengikut telounjuk syaitan bersiafat. Mereka menolak petunjuk - poetunjuk atau sebahagian dari petunjuk - petunjuk Allah, dan mereka mengikut petunjuk - petunjuk syaitan bersifat.
Pemimpin: Aku nak ikut lebuh raya Allah.
Syaitan bersiaat: Jangan, tidak baik, tidak ada perpaduan, tidak akan senang; ikut jalan kami, nasionalisme, kapitalisme, sosiolisme, komunisme hatta atheism.
Pemimpin: Bagus, aku akan ikut.
Syaitan original: Bagus. Seumpama syaitan, pada ketika berkata (memujuk) manusia: Tolaklah Allah (jangan ikut lebuh raya Allah). Setelah manusia menolak (ikut jalannya), syaitan berkata: Aku berlepas tangan daripada kamu, sesungguhnya aku takut  kapada Allah, Pemimpin semesta alam.(al Hasyr:16).
  Kesimpulan: Sesiapa sahaja yang mengikut syaitan, maka dia adalah syaitan. Allah telah memaklumkan, bahawa syaitan itu musuh Allah yang nyata.                        


                            SYAITAN

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. member pengajaran:
Apabila telah malam atau telah mulai malam (senja), laranglah anak - anak kalian keluar (dari rumah), sesungguhnya syaitan - syaitan berkeliaran pada waktu itu. Apa biola lewat waktu Isya, suruhlah (anak - anaik) tidur, tutuplah pintu dan sebutlan nama Allah - Bimilllahir Rahmanir Rahim - . Padamkan lampu dan sebut nama Allah. Tutupkan tempat makanan dan sebutlah nama allah, walaupun kamu letak atau tutup sesuatu atasnya. - Perawi: Jabir Radhiallahu ‘an dan Imam Bukhari.

No comments: