Saturday, August 4, 2012


FALSAFAH AL QURAN


                        BERIMAN

Adakah patut umat manusi menyangka (yakin sendiri), bahaa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata: Kami beriman", sedangkan mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan. *
- al Ankabut:1

* Orang  - orang yang beriman kepada Allah, tetapi akan diuji Allah dengan berbagai ujian, penyakit, kemalangan, kejatuhan dan lain. Mereka mestilah sabar, tawakal dan menyerah diri kepada Allah. Kerana Allah telah memaklumkan 'sesungguhnya, tiap - tiap kesukaran disertai kemudahan' ; al Insyirah:5.

                        TAATKAN PERINTAH

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. menyuruh (perintah): Hendaklah kalian mendengar dan mentaati perintah (oleh ketua penerintah), walaupun yang diangkat untuk memerintah kalian seorang hamba bangsa Hansyi, rambutnya (kering) bagaikan buah anggur
 masak. *
- Perawi:Abu Hurairan dan Imam Bukhari.

* Perinah ini adalah dikhususkan bagi pemerintah negara yang menjalankan perundangan seperti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad s. a . w., iaitu negara Islam  bukan negara yang perundangannya berdasarkan lain dari Quran atau yang dirunkan Allah.

No comments: