Friday, August 24, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS

                                      QURAN
Sesungguhnya, Kam (Allah) telah turunkan Kitab (Quran) kepada kamu (Muhammad s.a.w.) dengan sebenar - benarnya, supaya kamu  dapat mengadili umat manusia menurut yang telah diperlihatkan allah kepda  kamu. Jangan kamu menjadi pembela orang - orang yang khianat.
Dan mohonlah keampunan kepada Allah. Sesaungguhnya Allah itu Pengampun dan Penyayang. *
- an Nisaa:105, 106.
* Setiap orang Islam, mestilah (hendaklah) memohon ampun kepada Allah pada setiap saat, kerana manusia melakukan kesalahan kepada Allah pada setiao saat.
Allah tidak mengampun orang yang memohon ampun, jika kesalahan itu bersangkutan dengan manusia.
Di antara kesalahan yang bersangkutan dengan manusia: 1 - Berzina dengan isteri orang, 2 - Isteri berkasar atau derhaka kepada suami, 3 - Makan harta orang, 4 - tidak amanah kepada pemerintah dan tempat keraja (orang makan gaji).  

                          PERASANGKA

Rasul Allah, Muhammad sa.a.w. memberi peringatan:
Takutlah kalian (umat Islam) akan perasangka, sebab sesungguhnya perasangka itu adalah sedusta - sedustanya pembicaraan (percakapan).
 - Perawi: Sepakap para ahli Hadis.

No comments: