Friday, August 3, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS


                                    JANGAN TAAT ORANG DUSTA


Demi (perhatikan) pena dan apa yang mereka tuliskan.
Dengan kurniaan Tuhan kamu, tidaklah kamu menjadi orang gila.
 - al Qalam: 1,2.
Siapakah di antara kalian yang gila?
Sesungguhnya Tuhan (Allah) kamu lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalanNya (Sabilullah), dan Dia (Allah) lebih mengetahui orang - orang yang menerima pimpinan kebenaran
Sebab itu janganlah kamu taati (patuhi) orang - orang yang berdusta (Kebenaran Allah dan hukum - hukum dalam Quran).
Mereka ingin supaya kamu bersikap manis, lalu mereka bersikap manis (juga).
Jangan kamu patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan menghina (orang Islam).
Suka mencela, berjalan melakukan hasutan dan fitnah.
Suka melarang (orang) mengerjakan kebaikan (amal makruf dan mengikut dan patuh hukum - hukum Allah), suka melanggar batasan, berbuat dosa. *
- al Qalam: 6 - 13.

*  Lebi 1433 tahun lalu, iaitu pada masa Rasul Allah, Muhammad
    s.a.w., Allah  telah memaklumkan tentang qalam (pena) tulisan  
    - tulisan orang - orang pandai dan menggunakan pena. Pada
    masa ini, kita dapat memerhatikan, siapa - penulis
    dan wartawan yang menggunakan pena untuk menghalang,
    mecerca dan mengutuk orang - orang  yang berjihad pada jalan
    Allah. Yang menerima
    pujukan, menerima pentukan kewangan atau yang dipaksa
    melakukan berbagai ohma, kutukan dan sebagainya kepada
    orang - orang yang berjuang pada jalan Allah atau menegakkan
    negara Islam.
    Dalam Quran, surah asy syu’ra (para peyair), 224, 225, Allah
    berfirman, maksudnya:
    Penyair - penyair (termasuk penulis) diikuti oleh orang - orang
    jahat (orang yang menentang agama Islam, hukum Islam,
    mengikut syaitan dan iblis).Tidakah kamu lihat mereka
    mengembara di tiap lembah dengan tidak tentu tujuan?
    Di negara ini, ramai orang yang seperti di nyatakan Allah di atas.
    Mereka sedang berjalan dan berjuang dengan tujuan agar orang
    - orang yang berjuang pada jalan Allah itu lumpuh dan
    tersungkur.


                              3 GOLONGAN DIBENCI ALLAH

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan:
Tiga golongan yang  tidak bercakap - cakap Allah dengan mereka dan tidak mencucikan dosa mereka pada harwi kiamat dan mereka akan mendapat siksaan yang pedih: 1 - Orang yang mempunyai kelebihan air dalam perjalanan, tetapi tidak mahumemberikan kepada musafir (yang kehausan), 2 - Orang yang berjanji setia kepada imam (kepela pemerintah negara Islam, bukan pemimpin Rom tua, pemimpin Yahudi. Pada zaman itu Rasul Allah itu menentang orang dan negara yang menggunakan undang - undang kuno - Rom tua, Yahudi dan Arab Quris yang  tunduk kepada Raja seperti Firaun, peodalisme, nasionalisme sempit, kapitalisme), dia berjanji setia kepada imam (ketua pemerintah Islam) kerana hendak memperoleh keuntungan dunia, 3 - Orang yang membeli sesuatu barang setelah ‘Asar’, lalu orang yang membeli itu bersumpah dengan nama Allah, bahawa telah dibayar sekian, lalu dibenarkan oleh orang menjual, maka diberikannya barang itu, pada hal yang sebenarnya barang itu belum dibayar. 
- Perawi: Abu Hurairan dan Imam Bukhari.

No comments: