Friday, August 10, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS                      HIDAYAT BELUM ADA

Demi, sesungguhnya, Kami (Allah) telah menurunkan ayat - ayat - dalam al Quran - , yang menerangkan (hakikat atau kebenaran dengan alasan,  dalil dan bukti); dan Allah menguriankan hidaya kepada sesiapa (sahaja) yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus.*
- an Nur:46

Adakah kerana hati mereka mengndungi penyakit (sikap seperti kekufuran, menentang, tidak yakin atau kalau ikut hukum Allah mereka akan kerugian segala - galanya), ataupun kerana mereka takut Allah dan RasulNya (Muhammad s.a.w.) akan melakukan kezaliman atas mereka (tidak, Allah dan RsulNya tidak melakukan ke zaliman ke atas mereka), tetapi (boleh guna: bahkan) mereka sedirilah manusia - manusia yang zalim (ddisebabkan(sikap seperti kekufuran, menentang, tidak yakin atau kalau ikut hukum Allah mereka akan kerugian segala - galanya).*
 - an Nur:50

* Maksud firman Allah di atas ini elok diteliti, dikaji dan jaduikan pengetahuan dalam bidang politik oleh orang Melayu dan muslimin dan muslimat dalam parti - parti politik di negara ini. Parti politik Melayu yang besar, ialah UMNO (1946) dan PAS (1951).
Mengapa UMNO (para pemimpin parti itu dan ahli - ahlinya) semenjak ditubuhkan dan hingga pada hari ini menolak negara Islam - negara yang direda Allah - , dan tidak mahu atau takut mengguna dan amalkan bebeapa hukum Allah dalam Quran, seperti hukum hudud, iaitu hukum - hukum dalam bidang jenayah.
Manakala PAS (para pemimpin parti itu dan ahli - ahlinya) semenjaki ditubukan hingga pada hari ini,berjuang mahukan negara Islam dan menjalankan dan mengunakan semua hukum Allah dalam Quran.
Maka, dalam perkara mjenjalankan hukum Allah itu, orang -orang dalam PAS tidak boleh (atau jangan keji atau marahkan) orang - orang pihak UMNO, kerana mereka belum mendapat hidaya dari Allah dan tidak dapat menghapuskan perkara seperti dalam an Nur:50.
Manakala oraang - orang pihak PAS telah menerima hidayat dan tidak ada perkara seperti dalam an Nur:50.

Sejak dahulu hingga pada hari ini, pihak UMNO telah menang kerana tidak mahu mejalankan hukum - hukum hudud, kerana mereka telah mendapat penerangan, ajaran atau tarbiah dari para ulama mereka (termasuk ulama dalam kerajaan).
Manakala manusia - manusia pihak PAS telah kalah kerana tidak mendapat nasihat dari para ulama demikian.

Maka, manusia - manusia dua parti itu eloklah tidakbrpecah belah. Berjalanlah mengikut kaki sendiri,seperti orang - orang menaiki kenderaan atas jalan raya; adan yang kenderaan mereka jenama baik dsan bahal dan ada pula yang kenderaan masing - masing jenama rendah dan harganya murah.

Kesimpulan, manusia yang diterima Allah doanya, cepat mendapat hidayat Allah dan yang tidsak diterima atau sedikit dari doa itu tidak mendapat hidayat Allah.

Firman - firman Allah dalam surah al Kafirun, adalah sebaik - baik panduan kepada semua orang Melayu dan muslimin dan muslimat.

   
                              DOA DALAM SUJUD

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklum dan menyarankan:

’Paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya (Allah), ialah, pada waktu dia sujud (dalam sembahyang), maka, perbanyakanlah ’berdoa’ - meminta, memaohon, merayu dan sebagainya - , dalam sujud.
 - Perawi: Abu Hurairah.

No comments: