Thursday, August 16, 2012


 YANG DIPERTUAN AGONG DAN SULTAN BACA KHUTBAH

Saya, dengan rasa rendah diri mengesyor atau mengemukakan fikiran kepada Kerajaan Malaysia dan negeri - negeri, supaya pada har raya nanti, dipohonkan kepada Yang Dipertuan Agong Membaca khutbah hari raya di Masjid Negara, dan Sultan, Raja, Yan Dipertuan, gobarnor membaca khuitbah di masjid - masjid negeri masing - masing, pada hari raya ini.
Mereka dapat mencemarkan Duli untuk membaca khutbah, sesuai dengan mereka Ketua Agama Islam (Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Isitiadat Melayu di negara dan negeri masing - masing.
Khutbah - khutbah hendaklah digubal atau diadakan oleh Jabatan - Jabatan Agama Islam.
Saya mwembuat syor atau mengemukakan pndangan ini, kerana menghayati sejarah Islam; Rasulullah, Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin negara Islam membaca khutbah. Demikian juga para ketua negara - khalifah - pada zaman para khalifah, mereka membaca khutbah Jumaat dan hari raya.
 Amat sesuait dan berkat, jika Yang Dipertuan Agong, Sultan, Raja dan Yang Dipertuan sebagai Ketua agama Islam di negara dan negeri  masing - masing.
Saya fikira, cara ini akan menambah baik atas nama Ketua agama Islam.

No comments: