Tuesday, August 14, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS


           TAAKAN ALLAH DAN IBU BAPA

Sesunguhnya, Kami (Allah) telah mengurniakan hikmat (pengetahuan dan kebijaksanaan) kepada Luqman ( seorang yang alim ilmu keTuhanan dan Sali serta bijaksanah. Tidak diketahui bangsanya dan negeranya. Mungkin juga di sebelah Asia, yang menurut cerita mulut orang tua - tua, setelah Nabi Ibrahim kalilullah beristerikan seorang wanita di Asia, iaitu sekita Kamboja atau Burma) : Syukurlah kepada Allah (iaitu menggunakan nikmat Allah dengan cara yang sebaik - baiknya dan dengan reda Allah). Sesungguhnya dia (Luwman) bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri, an siapa yang menyangkal (tidak bersyukur), sesungguhnya Allah itu Maha Kaya dan terpuji.
Dan ingatlah pada ketika Luqman berkata kepada anaknya, pada ketika dia mengajarnya (anaknya): Hai anakku, jangan kamu mempersekutuan Allah, sesaunguhnya menyengutukan Allah itu, kesalahan yang besar.
Dan Kami (Allah) wasiatkan (perimntahkan) kepada manusia itu (agar berbuat baik) kepada ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan menderita, kelemahan di atas kelemahan dan diceraikan - susukan - dalam dua tahun. Bershyukurlah kepada Aku (Allah) dan kepada ibu bapa kamu. Kepada Aku (Allah) tempat (manusia) kembali.*
- Luqman:12 - 14.

* Fiman Allah sebagaimana maksudnya di atas ini, terdapat tiga
   pengajaran , iaitu:
   1 - Tauhid dan taatkan Allah,
   2 - Bersyukur kepada Allah,
   3 - Akhlak; taatkan ibubapa.
Dalam masyarakat kita, iaitu orang Melayu dan muslimun dan muslimat, trerlalu kurang anak - anak yang tidak mentaati ibu bapa, tetapi lebih ramai yang tidak menaati Allah.
Mereka mentaati ibu bapa, kerana mereka melihat ada ibu bapa. Mereka mendapat faedah dari keduanya. Pendeknya ibu bapa menjadi tempat mereka bermanja; yang lelaki sebelum mendapat isteri dan yang perempuan sebelum mendapat suami.
Tetapi mereka mendajadi alfa atau tidak ambil tahu untuk mentaati Allah, kerana mereka tidak nampak Allah. Kerana jahil, mereka tidak mengethaui yang rezeki itu dikurniakan Allah.
Walaupun tidak ada kajian yang dibuat, tetapi kita yakin, bahawa 100% anak - anak yang tidak taat (melawan atau derhaka, tidak bertangungjawab dan sebagainya) kepada ibubapa, disebabkan ibubapa yang salah atau berdosa. Salam dan dosa, di balas Allah dengan dua cara, iaitu:
1 - Di balas di dunia lagi, seperti anak melawan, rumah terbakar,
     segala macam musiba dan lai.
2 - Di balas Allah di akhirat dengan dihumban - sumatkan ke
     dalam neraka yang berbagia tingkatan mengikujt ketentuan
     Allah.
Ibu bapa yang tidak tidak mendapat nikmat dari disyangi, dihormati dan ditati anak, kerana mereka sendiri ada kesalahan dan dosa yang sekurang - kurangnya:
1- Tidak sembah dan meninggankan sembahyang waji, puasa waji dan zakat.
2 - Melawan dan tidak kasih kepada ibu bapa.
3 - Memakan dan menggunakan hasil riba, 4 - Memakan dan menggunakan hasil rasuah.
4 - Tidak amanah kepada manusia.
 5 - Minum, memberi orang lain minum, menjual atau bernaiaga arak termasuk yangmemabuhkan, seperti dadah.
6 - Menipu.
7 - Haloba atau tamak sehingga memakan atau menggunakan hak orang lain.
 8 - Beberapa kewsalahan dan doa lagi.

Pertanyaan dan jawab sendiri, agar berfikir adan insaf: Siapakah yang bertaraf anak yang berpendapat baik atau berkemampuan, telah mengeluarkan wang untuk ibubapa atau salah seorang dari keduanya untuk menunaikan haji di Makkah?

No comments: