Wednesday, August 15, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS                       KETURUNAN UMAT YANG TAAT

... pada ketika Ibrahim dan Ismail sedang meninggikan asas rumah - Baitulah - itu , kedua -duanya berkata: ”Tuhan (Allah) kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
Tuhan (Allah) kami, jadikan kami berdua (ini) orang - orang yang taat kepada Engkau dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang taat juga kepada Engkau (Allah), dan tunjukkanlah kepada kami jalan, dan ampunlah kami, sesungguhnya Engkau (Allah) penrima tobat dan penyayang. *
- al Baqarah:127 -128.

* Nabi Ibrahim Khalilullah telah berdoa kepada Allah, agar manusia - manusia keturunannya, ” Engkau (Allah) dan jadikanlah dari keturunan kami umat yang taat juga kepada Engkau (Allah), dan tunjukkanlah kepada kami jalan.”  Sesungguhnya pada umumnya manusia-manusia keturunan Nabi Ibrahil Khalilullah taat kepada Allah. Tetapi ketaatan mereka berbeza - beza seperti ini:
1 -  Taatkan Allah dengan keyakinan tahid, takwa dan menghrapkan reda Allah, iaitu seperti umat Islam, Melayu dan bangsa - bagsa lain di seluruh dunia,
 2 - Taatkan Allah, iaitu yakin Allah itu wujud, tidak dengan keyakinan tauhid, iaitu mereka menyengutu(syirik)kan Allah, seperti sebiklang umat Kristian beriman, yang Allah ada puteraNya, iaitu Nabi Isa Al Masih alaihis salam , dan umat Yahudi  beriman kepada Allah tetapi mengutukan Allah juga, iaitu beriman, bahawa Allah ada putera, bernama Uzair.(lihat Quran: al Bara’ah atau at Taubah:30),
3 - Sebilangan manusia yang beriman kepada Allah, tetapi mereka tidak beriman dengan ketauhisan Allah. Mereka percaya Allah itu banyak. Mereka menyembah berbagai Allah, di antara benda - benda yang disembah: Matahari, hantu atau syaitan, batu, kayu dan kemaluan perempaun.
Terdapat sebilangan dari umat manusia, langsung tidak beriman kepada Allah, bahkah tidak yakin Allah itu wujud, iaitu seperti penganu atheisme, komunisme dan fahaman yang hampir dengan komunisme,
Belum terdapat cerita sejarah yang bertulis, hanya cerita lisan atau dari mulut ke mulut, bahawa Nabi Ibrahim Khalilullah, ada seorang isteri dari bangsa di Asia, sama ada di Kamboja atau Campa, Burma dan lain. Isterinya bernama Uhara, Wahara atau Jahara.
Sesiapa menelili nama saya atau nama bapa saya dalam ingternet, maka, akan mendapati Petah, adalah bahasa Yahudi, dan nama ibu saya, Jahara, adalah dari bahasa Yahudi juga.
Di negara Yahudi ada satu bandar perimdustrian yang dinamakan Petah Tekva.
Dalam bandar Raya Kuala Lumpur, ada jalan yang dinama Petah.
Petah bapa saya, di peringkat atanya, iaitu datuk nenek di beberpa tingkatan di atas, adalah beragama Islam dan mengikut Rasul Allah ,Muhammad s.a.wasallam.


No comments: