Monday, August 6, 2012


FALSAFAH AL QURAN DAN AL HADIS


                 ORANG KAFIR JADI PEMIMPIN


Beritahu kepada orang - orang munafik (pura - pura beriman) itu, bahawa mereka akan mendapat siksaan yang pedih.
Iaitu orang -orang (Islam) yang mengambil orang - orang kafir mnjadi pemimpin, bukan orang beriman,Dapatkah mereka menghsarapkan kekuasaan dari mereka? Sesungguhnya semua kekuasaan itu kepunyaan Allah.
- an Nisaa’: 139.
Hai orang - orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang - orang kafir menjdi pemimpin. Inginkah kalian agar Allah membuat alasan yang terang menyalahkan kalian. *
- an Nisaa:144.

*  Maksud dari dua firman Allah di atas ini, adalah bagi umat Islam yang di bawah
    pemerintahan Islam. Orang kafir tiak boleh menjadi pemimpin dalam negara
    Islam.
    Kerana Malaysia bukan sebuah negara Islam, maka,larangan Allah ini diaaikan
    oleh umat Islam, kerana mereka terpaksa melakukan apa yang dilarang Allah,
    kerana terpaksa.
    Maka, setiap orang Islam dan mukmin wajib berjuang untuk menegakkan
    negara Islam, untuk mengelak dari mengambil orang kafir menjadi pemimpin.
    Kalau   kita tidak berjuang ke arah demikian, maka, adalah manusia - manusia
    memikul dosa dari Allah sebagai orang  orang- orang yang ingkar.
    Mengapa para mufti dan Majlis Mufti Malaysia dan di negeri - negei tidak
    mengeluarkan fatwa ini?


                                        PUASA

Rasul Allah, Muhamad s.a.w. memaklumkan:
Sesiapa yang berepuasa secukupnya pada bulan Ramadhan dan kekudian mengikutnya dengan enam hari puasa (puasa 6) pada bulan Syawal, maka, dia adalah seperti berpuasa selama setahun
 - Perawi: Imam Muslim.

No comments: