Saturday, July 21, 2012
   KESULTANAN

Seorang  Orang Besar - Besar Melayu, telah bertanya kepada saya mengenai kesultanan Melayu.
Dato': Dalam Islam memang adakah sultan atau Raja?
MP:    Dalam Islam ada Sultan (ketua pemerintah, seperti khalifah
         atau presiden), tetapi tidak ada raja.
Dato': Zaman Nabi Muhammad tak ada raj?
MP:    Tak ada. Mana - mana raja yang menentang agama Islam,
          di negeri - negeri Arab, di hapuskan dan mana - mana yang
          masuk Islam dikekalkan rajanya, tetap tidak berkuasa, tidak
          ketua agama Islam dan pendeknya, rakyat biasa.
Dato':  Dari mnana asal raja?
MP:     King dan orang India sebuat raja, berasal dari Raja Firaun
          dan raja - raja umat beragama syirikkan Allah. Kemudian
          Raja Rom tuan, turun kepada Inggeris dan negara - negara
          di bawah jajahan orng Hindu, Yahudi , Kristian dan lain.
Dato': Kita ada raja jadi ketua agama Islam.
MP:    Raja ketua agama Islam, dimasukkan dam perlembagaan
          negara kita pada masa Tunku Abdul Rahman dan orang -
          orangnya menuntu kemerdekaan sebelum 1957.
          Kita tidak boleh menyebut 'Raja ketua agama Islam', keran
          Islam tidak ada ketua, ketuanya Allah. Bukan Raja. Kita
          mesti sebut: aja Melayu, Ketua Majlis Agama Islam dan
          Adat Istiadat Melayu (di tiap - tiap negeri beraja).
Dato': Oooo, begitu. Barulah saya faham.

No comments: