Tuesday, July 24, 2012


FALSAFAH ISLAM BERIMAN DAN HIJRAH

Sesungguhnya, orang - orang yang beriman, berhijrah (berpindah) dan berjihad (berjuang) dengna harta benda pada jalan Allah (untuk membela agama Islam), dan orang - orang (Ansaar) yang memberi tempat kediaman dan pertolongan (kepda orang - orang Islam yang berpinda - muhajirin) itu, merekalah orang - orang yang beriman dengan sebenar - benarnya. Mereka beroleh kemapunan dan lima kurnia yang mulia (dari Allah). * 
- al Anfaal:74.

(sesungguhnya) orang - orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad (berjuang) pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka, adalah lebih besar dan tinggi darjat merekadi sisi Allah (daripada orang yang memberu minumn orang Haji dengan air Zamzam dan orang yang memakmurkan masjid), dan mefeka itulah orang - orang yang berjaya. 
Mereka digembirakan oleh Allah dengan pemberian rahmnat daripadaNya dan keredaan serta syurga; mereka mendapat dalam syurga itu nikmat krsenangan yang kekal.* 
- at Taubah:20,21.  

* Maksud firman Allah di atas ini, adalah bagi umat Islam pada 
   masa Rasul Allah, Muhammad s.a.w. mengembang dan berjuang 
   menegakkan agama Islam di Madinah dan Makkah serta seluruh 
   Semenanjung Arab.
   Sebenarnya, perjuangan pada jalan Allah atau fi sabilillah tidak 
   habis - habis hingga ke akhir hayat umat manusia dan akhirnya 
   dunia ini.
   Sekarang perjuangan pada jalan Allah sedang terbuka, iaitu,   
   umat Islam yang tegal iman dan ikhlas boleh berhijrah kepada 
   sebuah parti politik yang berjuang menegakkan Negara Islam di 
   bumi ini, iaitu Parti Islam Se Malaysia - PAS. Tidak ada parti lain 
   di negara ini selain dari PAS yang berjuang pada jalan Allah yang 
   sempurna.
   Sungguhpun UMNO parti politik orang Melayu - orang Islam - , 
   tetapi dasar UMNO lain dari PAS. Dasar UMNO ialah nasionalisme 
   atau assobiyah - kebangsaan - , yang perjuangannya boleh 
   menerima apa jua yang tidak bersifat Islam dan kadang - kadang 
   menentang orang  Isklam yang berjuang pada jalan Allah.
   Kita tidak menafikan UMNO dan para ahlinya berjuang pada jalan 
   Allah jua, tetapi, perjuangan mereka adalah separuh dari 
   perjuangan PAS dan orang - orangnya.
   Sesungguhnya, mana - mana parti politik nasional dalam negara 
   umat Islam di seluruh dunia, adalam dalam keadaan terombang 
   ambing dan mudah dipengaruh oleh pihak - pihak mukan Islam 
   atau musuh Islam.

                            SENGAT DARI SATU LUBANG

Ahli Hadis, Abu Hurairah memberitahu, bahawa Rasul Allah, Muhammad s.a.w. telah menasihati umat Islam:
Seseorang mukmin (danmukminah) itu jangan disegat (oleh ular atau kalajengking, labah - labah dan lain) dari satu lubang sampai dua kali.* 
- Hadis ini diakuji oleh semua ahli Hadis pada zaman Rasul.

*  Kita orang Melayu dan umat Islam, hendaklah berhati - hati, 
    agar kita tidak dijajah kali yang kedua, setelah dijajah oleh 
    Inggeris (sebenarnya bangsa kita - Melayu -, telah banyak kali 
    dijajah oleh bangsa - bangsa lain).
    Kita akan dijajah kali yang kedua oleh penjajah bentuk baru, 
    iaitu orang - orang keturunan poendatang yang menjadi kawan 
    kita dalam perjuangan.
    Selagi orang Melayu bertegak dalam sebuah parti politik 
    assobiyah atau nasional, kemungkinan besar, mereka akan 
    dijajah kali yang kedua pada masa yang terdekat.
    Hanya Islam dan umat Islam yang semangat tegar akan dapat 
    mempertahankan diri dan negara mereka dari dijajah kali yang 
    kedua.

No comments: