Wednesday, July 4, 2012


KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                         UMAT WASATA

Orang - orang bodoh akan berkata: "Apa sebabnya yang menjdikan orang - orang  Islam berpaling dari Kiblat yang mereka mnengadapinya selama ini (Baituk Muqaddis)?" Katakan (Muhammad s.a.w.): "timjur dan barat adalah kepunyaan Allah ( kemana sahaja kita diarahkan Allah mengadapnya, maka wajiblah kita turuti); Allah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus."

Dan semikian, Kami (Allah)n jadikan kalian satu umat yang pilihan lagi adil, agar kalian layak menjadikan orang yang layak memberi keterangqan  nkepa umat manusia (mengenai apa yang benar dan apa yang salah), dan Rasul Allah (Muhammad s.a.w.) pula akan menjadi orang yanhg menerangkan kebenaran perbuatan kalian. (Sebenarnya, Kiblat kalian, ialah Ka'abah) dan tidaklah Kami (Allah) jadikan Kiblat yang kalian mengadaponya dahulu  itu (hai Muhammad s.a.w.), melaikna untuk menjdi ujian bagi melahirkan mengetahuan Kami (Allah) tentang siapakan yang benar - benar mengikut Rasul (Muhammad s.a.w.) serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah (murtad atau kembali menjadi orang kafir). Dan sesaungguhnya (soal peralihan Kiblat) itu adalah amat berat (untuk diterima) , kelali bagi aorang - orang yang telah dikurniakan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kalian. Sesungguhnya Allah amat melimpahkan beklas kasihan dan rahmatNya kepada orang - orang (yang beriman). *
- al Baqarah: 142, 143.


*  Ummatan wasata - umat pilihan dan adil, ialah umat yang
    berjuang pada jalan Allah, menegakkan dan mengamalkan
    segala hukum Islam. Menolak segala yang haram, seperti judi,
    riba, penidasan, rasuah, penipuan, tidak adil dan segala
    kemungkaran. Tetapi kita orang Melayu atau Kerajaan kita
    sekarang bukanlah kerajaan Islam dan kita tidak boleh
    dinamakan umat wasat, kerana kita tidak menegah segala yang
    dilkarangkan Allah.

    Umat wasata, ialah yang berpegang kpada Islam, menjalankan
    pemerintahan mengitu cara atau sistem Islam dan Quran
    menjadi poanduan dan dasar negara.

               
                        MENAHAN MAKANAN

Dari Abdullah bin Umar, bahawa dia telah bertanya kepada ketua pelayannya: "Adakah anda telah memberi makan kepada hamba - hamba?" Dia menjawab: "Belum". Abdullah berkata: "Pergilah dan berilah mereka makan, kerana Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memaklumkan: "Cukuplah menanggung dosa seseorang yang menahan makanan orang lain yang berhak menerimanya." *
- Perawi: Imam Muslim.

* Menahan makanan, samalah dengan Kerajaan Malaysia dan
   Patronas menahan dari hasil minyak hak Negeri Kelantan, tidsak
   diberikan kepadsa negeri gtersebut, kerana mengiku nafsu
   pemimpinnya.

No comments: