Wednesday, July 18, 2012
KULLIYAH AL QURAN DAN AL HADIS

... mereka yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya (termasuk lelaki), kemudian tidak dapat membawa empat (4) orang saksi (yang tidka fasik), maka, sebatlah mereka (yang menuduh) lapan puluh (80) kali sebatan. Jangan kalian meminta persaksian mereka itu selama - lamanya; kerana mereka itu orang - orang yang fasik.
 - an Nur: 4.


                    PEREMPUAN PEMIMPIN NEGARA

Dari Abu Bakrah, bahawa, setelah Rasul Allah, Muhammad s.a.w. meerima laporan dari Parsi (sekarang, Iran), bahawa rakyat Parsi telah mengangkat seorang perempuan - Bintu Kasra -, sebagai ratu - pemimpin -, maka, Junjungan memaklumkan:Sekali - kali tidak akan bahagian kaum (rakyat) yang menjadikan seorang wanita sebagai amir (ketua) negara atau negeri mereka.* 
- Perawi: Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Nasai.

* Wanita adalah makhluk yang lemah dari lelaki. Mereka berasal
   dari tubuh lelaki.Walau bagaimana pandai, berpelajaran tinghgi
   dan sebagaianya mereka, tetapi, fikiran mereka tetap tidak sama
   dengan fikairan lelaki. Ada kelemhan.
   Pada tahun 1950 -an, beberapa orang ulama berkata:
   Perempuan - perempuan semua pandai, tetapi fikiran mereka
   lemah, kerana mereka tidak berfikir timbang dengan otak,tetapi
   dengan kepala lutut.

No comments: