Thursday, July 5, 2012

 KULLIAYAH AL QURAN DAN AL HADIS


                    KUASA ALLAH

...(kenangkan), pada ketika Kami (Allah) selamatkan kalian ( para warga zaman Nabi Musa alaihis salam) dari Fia'un dan orang - orangnya (orang besar - besar raja, ahli politik dan tentera), yang sentiasa menyeksa kalian dengan seksaan yang seburuk - buruknya; mereka menyebelik anak - anak lelaki dan membiarkan hidup anak - anak perempuan kalian, sedangkan kejadian yang demikian itu mengandungi bala' bencana dan percubaan yang besar dari Tuhan kalian.
Dan (kenangkan) pada ketika Kami (Allah) membelah laut (Laut Merat) untuk kamu (Nabi Musa dan para pengikutnya) lalui (kerana melarikan diri dri Fia'un), maka Kami (Allah) selamatkan kalian dan Kami metenggelamkan Fira'un bersama para pembesar, politikus dan tentera), sedangkan kalian menyaksikannya (kejadian tersebut). *
- al Baqarah:49,30.

*  Jika kita mengakji sejarah ini, maka, pada hari ini, kita yakin, 
    tentu akan berlaku juga ke atas mana - mana pemimpin yang 
    melanggar atau menolak dan tidak mengikut hukum - hukum 
    Allah dan menentang umat Islam yang menjalankan hukum - 
    hukum Allah.

                   
                        PEMIMPIN TIDAK JUJUR

Rasul Allah, Muhammad s.a.w. memberi peringatan:

Seseorang pemimpin - ketua negara dan ketua negeri  - yang memerintah rakyat - negara - umat Islam, dia tidak jujur kepada rakyat, apabila dia mati, dia tetap dilarang Allah masuk syurga.*
 - Perawi: Ma'aqil dan Imam Bukhari. 

* Pemimpin demikian adalah berdosa. Pemimpin yang tidak jujur,
   akan ditimpakan Allah dosa di dunia ini sebelum dia mati. Di
   antara balasan dosa - dosanya  itu: 1 - Bercakap sentiasa
   berbohong, 2 - Bercakap dan lagak takbur dan ria, 3 -
   Membelanjakan wang negara dan rakyat dengan boros, 3 -
   Takutkan isteri dan mengikut kuasa isteri dan mentadbirkan
   negara dan negeri, 4 - Tidak puas dengan kuasa, 5 - Bertindak
   menyingkiar atau membuang para pegawai dan lain yang tidak
   menyiokongnya, 6 - Pada waktu malam tidsak lena tidur, 7 -
   Tidak minat beribadat kepada Allah, 8 - Menyembunyikan
   keburukan sendiri seperti menutup bangkai gajah dengan nyiru, 9
   - Suka kepada benda - benda yang menjadikan dia takbur dan
   takut mati, 10 - Tidak suka kepada orang - orang miskin dan kila
   dia baikpun hanya pura - pura.

No comments: