Tuesday, July 17, 2012


catatan sejarah

                    PENERAPAN PENJAJAH BENTUK BARU           


Pada 1945, Kerajaan Inggeris telah menuntut – mendesak – Raja – raja Melayu supaya menyerahkan kuasa politik mereka kepada Kerajaan Inggeris dan menyokong rancangan Kerajaan Inggeris membentuk gagasan Malayan Union Melayu, beribu orang Melayu, lelaki dan perempuan yang berpelajaran dan mempunyai kesedaran politik telah berkumpul di Kuala Kangsar dan Buki Chandan; mereka memohon dan mendesak Sultan Perak,  Almarhum Sultan Abdul Aziz Al-Mutasim Billah Shah Ibni Almarhum Raja Muda Musa (1938–1948) , agaer tidak menandatangai surat dari Kerajaan Inggeris.
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) pimpinan Ishak Haji Muhammad dan Dr Burhanuddin Helmi telah menjadi jambatan perjuangan orang Melayu menentang rancangan Inggeris dan memohon Sultan Perak menolak gagasan tersebut.
Di antara anggota Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) yang hadir, ialah: Dr Buhanuddin Helmi, Ahmad Boestamam, Ahmad Judin bin Imam Yeop, Haji Arifinnom Haji Hamzah dan Abdul Rashid Ali.
Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) berjuang untuk mendaulatkan:
               Satu Negara, Negara Melayu
               Satu Bangsa, Bangsa Melayu,
               Satu bahasa, Bahasa Melayu,
              Agama Islam, Agama Negara 
Kerajaan Inggeris telah berusaha untuk menerapkan penjajah bentuk baru dan menggubal perlembagaan baru bagi  Tanah Melayu telah dilakukan oleh Pejabat tanah Jajahan (colony Office) di London, pada masa Perang Dunia Kedua. Rancangan itu dikenali sebagai Malayan Union. Gagasan itu adalah dari hasrat Kerajaan Inggeris hendak mengubah taraf negeri - negeri Melayu bernaung kepada (protectorate) kepada tanah jajahan British.
MALAYAN UNION
‘Mengikut laporan yang diterima di London salah satu punca utama TRanah Melayu ditawan oleh tentera Jepun semasang Perangdahulu ialah kerana masalah kondinasi pentadbiran, Tanah Melayu pada masa itu berada di bawah tigaa pemerintahan; iaitu Negeri – negeri Selat,Negeri – negeri Melayu Bersekutu  dan Negeri – negeri Melayu tidak bersekutu.Lanjut dari laporan tersebut satu Rancangan Kesatuan Tanah Melayu (Malayan Union) telah digubal bagimewujudkan satu system politik dan kerajaan bercorak kesatuan.
Semasa Kerajaan British menggubal rancangan tersebut, tiga memorandum telah didterima di London. Satu daripadanya dikemukan oleh Persatuan British Malaya dan satu lagi oleh Tan Cheng Lock, seorang pemimpin Cina yang terkenal di Tanah Melayu.Kedua – dua memorandum bersetuju supaya semua negeri Melayu disatukan dibawaha satu kesatuan dengan kuasa dan hak politik yang sama rata bagi semua penduduknya.
Setelah mendengar mengenai memoransum tersebut, sekumpulan pelajar – pelajar Melayu di United Kingdom trelah mengemukakan satu cadangan baru yang menentang rancangan Malayan Union. Memorandum mereka sebaliknya telah mencadangkan supaya kedaulatan sultan – sultan diiktiraf dan hak keraakyatan mengikut prinsip Jus Soli tidak diamkan.Tegasnya golongan pelajar Melayu di United Ingdom bimbang sekiranya Malayan Union ditubuhkan kedaulatan Raja – raja Melayu dan masa depan politik orang Melayu akan terjejas.’  Malaysia  Kita, 1991, Kuala Lumpur, Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN), hal:483.
Beratus – ratus orang Melayu lelaki dan perempuan telah berhimpun – tunjuk perasaan – di Bandar Kuala Kangsar dan sepanjang jalan Bukit Chandan hingga ke Istana Iskandariah. Mereka memohon – mendesak – Al Marhum Sultan Abdul Aziz supaya tidak menandatangai surat akun bersetujuan menerima Malaya Unian oleh Raja – Raja Melayu.
Dalam tunjuk perasaan itu telah lahir kaliat – kalimat yan dilaungkan: “Sultan adil sultan di sembah”, “Hilang sultan hilang bangsa Melayu” dan “ Sultan jangan jadi alat penjajah Inggeris”.
Dua tiga orang Dari Orang – Orang Besar Negeri Perak, telah tidak setuju sama sekali akan akan berbuatan Sultan Abdul Aziz menandatangani surat persetujuan Malayan Union dari Kerajaan British. Mereka berduka Cina.
PARLIMEN BRITISH
Setlah berlaku perarakan dan tujuk perasaan orang Melayu di Kuala Kangsar, maka Sultan Abdul Aziz telah mengutuskan ‘surat diraja’ – dengan kawat - kepada Lord Marchwood, Lord Elibank dan dua ahli Dewan Pertuanan (House of Lords), di London, yang kandungannya seperti di bawah ini:
‘Saya menyeru kepada tuan dan melalui Dewan Pertuanan,kepada perbuatan minta ubahkan dasar yang diterangkan di dalam Keratas Putih darihal Malayan Union itu, supaya sesuai dengan kehendak – kehendak orang ramai Malaya serta mengawal hak – hak pertuanan Raja – raja Pemerintah Melayu. Dasar yang diterangkan dalam keratas putih itu sekiranya dijakankan helah meolucutkan  hak – hak pertuanan Sultan – sultan yang diakui oleh Great Britain an dunia daripada zaman pubakala. Menurut dasar yang tersebut itu, perkara – perkara agama kami pun terletak di bawah kuasa Gabenor iaitu tidak dapat disebarkan oleh kaum Islam, Fikiran dan ulasan saya di atas cadangan mengubahkan perlemagaan itu suahpun dibentabngkan kepada Pemerintah Baginda King melalui Sir Herold Mac Micheal supaya ditimbangkan.”
Menurut berita, Surat – kawa – dari Sultan Addul Aziz itu telah dibaca oleh Ahli Parlimen British, dari Parti Buruh, Kpt L.D.Gammans dan Dewan Orang Ramai (House of Common) British, iaitu pada hari perbahasan mengenai gagasan Malayan Union, pada bulan Mac 1946.
Pada 1,2,3 dan 4 Mac 1946, satu kongres orang Melayu menentang gagasan Malayan Union, diketuai oleh Allahyarham Dato’ Onn in Jaafar, telah diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumur. Parti – parti politik dan pertubuhan yang menghatar wakil dan pemerhati ke kongres tersebut, ialah:
1 -      Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) telah menghantar 
          22 waki, Di antara mereka adalah pejuang kemerdekaan 
          dari Kuala Kangsar, iaitu: Mohd. Kassiam bin Haji  Din.
          Orang – orang Kuala Kangsar yang menyertai Parti 
          Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM) ke kongres tersebut, dio 
          antara mereka itu:
                                     a . Ahmd Judin bin Yeop Ahmad 
                                          (Menora),
                                     b . Abdul Rashid Ali (Padang Rengas),
                                     b . Abdul Rahim bin Ahmad (Lubuk 
                                          Merbau),                         
2  -       Perikatan Melayu Perak, telah menghantar 15 orang wakil,   
            di antara mereka itu, dari Kuala Kangsar:
                              a . Raja Kecil Tengah, Raja Kamaruzzaman 
                                   bin Raja Mansor (Bukit Chandan) ,
                              b . Mufti Negeri Perak, Haji Ismail in Hamzah 
                                   (Kota 
                                  Lama Kiri),
                             c . Raja Haji Shahar Shah bin Raja Harun Al 
                                   Rashjid(Bukit Chandan), 
                               d . Raja Azam  bin Raja Kamaruzzaman 
                                    (Bukit Chandan),
                                e . Encik Tajuddin bin Uda Isa (Guru Melayu - 
                                    Kuala Kangsar),
                               f . Megat Yunus bin Megat Haji Mohd. Isa 
                                   (Kota Lama Kiri), 
                               g . Sheikh Hanmzah bin Mu’ti (Manong).
MENGADAP SULTAN
Setelah gagasan Malayan Union dibatalkan (British menggunakan tektik lain untuk menjadikan kerajaan Tanah Melayu mengikut telunjuknya, agar Tanah Melayu akan dikuasai oleh tiga baekas ngsa, Melayu, Cina dan India), pada 1952 telah berlaku kegelisahan di kalangan orang Melayu dan ahli UMNO di Kuala Kangsar, disebabkan seorang Inggeris Bekas Penasihat Penasihat Undang – undang Negeri, di Tanah Melayu yang menjadi penasihat kepada parti politik perkauman Cina, MCA,Dr. Victor Percell mengasdu domba antara orang Cina dengan Melayu.
Beberapa orang Melayu dalam UMNO, di antaranya Dr Haji Megat Khas telah mengadap  Sultan Perak, Sultan Yusuf  Izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Abdul Jalil Radziallah Shah (1948–1963) , memohon budibicara baginda untuk mencari jalan bagi menentang tindak tanduk bekas apegawai British tersebut. Sultan Yusof telah berjanji akan membantu mereka. Baginda juga telah menasihatkan mereka, supaya membawa perkara itu kepada UMNO Negeri Perak.(Al marhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah)  Mereka membawa perkara itu kepada  UMNO bahagian Negeri Perak (pada masa itu UMNO ada bahagian di negeri sahaja - mp).
‘Di dalam bulan Ogos, 1952, iaitu kira – kira limam bulan sahaja setelah UMNO dan MCA mengadakan ‘Perikatan’ di dalam Pilihan Raya Municipal Kuala Lumpur itu dan perasaan curiga daan ragu – ragu masih belum habis terkikis di setengah – setengah ahli UMNO atas persahabatanitu, tiba – tiba tersiar berita akhbar  berkenaan  dengan Dr.Victor Percell, penasihat MCA, trlah tiaba di Tanah Melayu.
Dr. Percell ini telah terkenal sebagai seorang yang telalu pro Cina dan anti Melayu. Ialah yang menjadi pembela MCA dan orang – orang Cina  di England  dan pernah  menulis dalam akhbar – akhbar di England,  tuduhan – tuduhan yang orang Melayu tidaka adil terhdap orang – orang Cina yang ada di Tanah Melayu.
Berita kedatangannya itu telah menimbulkan ribut di kalangan UMNO, kononnya ia akan menjadi orang tengah untuk mengadakan rundingan – rundingan di antara UMNO dengan MCA. Selain daripada itu kedatangannya itu ialah juga untuk menyiasat keadaan orang – orang Cina di Tanah Melayu untuk dibuat satu penyata yang akan diserahkan kepada Kereajaan British di England.
Berhubung dengan kedatangan Dr. Percell  dengan tujuan sebagaimana yang dikatakan itu, UMNO Perak telah mengadakan suatu mesyuarat tergempar daan telah mengambi satu ketetapan, iaitumemqndang dengan perasaan sedih akan tujuan kedatangan Dr. Percell itu kerana pada pendapat UMNO Bahagian Perak, tidak mensabah bagi Dr. Percell yang menerima pencen daripada kerajaan negeri ini datang ke mari bagi faedah sepihak sahaja daripenduduknya.Penyata yang hendak dibuat itu,akan memburukkan keadaan lain – lain pihak pada pandangan dunia luar dan akan membawa perselisihan yang amat hebat di antara kaum – kaum.
Ketetapan UMNO Perak itu telah dibawa ke dalam Majlis Mesyuarat Agung UMNO di Butterworth, Seberang Perai, di dalam bulan September 1952 dan telah disokong oleh SEBERKAS, Kedah (Pertubuhan yang bergabung dengan UMNO serta telah disetujui oleh persidangan itu). (Ibrahim Mahmud, Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu, 1981).*

* Dipetik dari manuskrip buku, Kuala Kangsar Bendahara Sejarah 
   Bangsa Malaysia,(belum terbit), oleh: Mokhtar Petah)

No comments: