Tuesday, November 23, 2010

QURANPERTOLONGAN

Siapa yang memberi pertolongan dalam usaha – usaha kebaikan – tidak berlawanan dengan Islam dan direda Allah – nescaya – tentu; janji Allah – dia akan mendapat bahagian – balasan – daripadanya; dan siapa yang memberi pertolongan dalam perkara – perkara kejahatan – segala yang berlawanan dengan agama Islam – nescaya – dia – akan memikul sebahagian tanggungjawabnya – balasan pertolongan pada perkara – perkara kejahatan -, dan Allah itu Kuasa atas segala sesuatu.

Apabila ada orang memberihormat – salam - kepada kalian, balaslah hormat – salamnya – serupa dengan hormat – salamnya - , sesungguhnya Allah itu menailai – menghitung – segala sesuat. – An Nisaa:85,85.

No comments: