Saturday, November 13, 2010

QURANYAHUDI DAN KRISTIAN


Orang – orang Yahudi berkata: “Uzair anak Allah”. Dan orang – orang Nasrani – Kristian – berkata: “ Al Masih – Nabi Isa alahis salam – anak Allah”. Demikianlah perkataan mereka dengan mulut – lisan – mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamakan perkataan orang – orang kafir dahulu; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakan mereka boleh berpaling dari kebenaran?

Mereka menjadikan para pendeta – paderi – dan ahli – ahli agama mereka sebagai pendidik selain dari Allah (yakni mereka menerima didikan, asuhan atau hukuman sahaja berdasarkan pendapat para pendeta dan paderi dan tidak berasal dari agama Allah), dan juga (mereka mempertuhankan) Al Masih – Nabi Isa alaihis salam ibni Mayam, pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Allah Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia - Allah). Maha Suci. Allah dari apa yang mereka sekutukan.

– At Taubah:30 – 31.

No comments: