Wednesday, November 3, 2010

QURANMANUSIA CEPAT LUPA


Dia (Allah) mencipta kalian dari diri (jenis) yang satu (iaitu dari jenis Nabi Adam alaihis salam), dan diciptakan – Nya pula dari (jenis) itu pasangannya (perempuan), supaya dia mertasa senang (gembira dasn bahagian) kepadanya. Maka setyelah dicampurinya (bersetubuh), prempuan itu mengandung beban yang ringan, dan melalui (beberapa waktu). Kemudian setelah dia (perempuan) merasa berat, keduanya memohon kepada Allah: Sesungguhanya, jika Anda (Allah) men gurniakan kami (anak) yang baik – soleh atau solehah, tentulah kami termasuk orang – orang yang berterima kasih.

Tetapi setelahn Allah mengurniakan (anak lelaki atau perempuan) yang baik kepada keduanya, dijadikan Allah bersekutu tentang pemberian Allah kepada mereka itu. Maha Tinggi Allah dari sesuatu yang mereka persekutukan (dengan Allah) itu. – Al ‘Aaraaf:189, 190.

Penjelasan

Manusia bertabiat liar dan jahat. Setelah Allah mengurniakan anak, ada di antara mereka menggunakan syaitan, iblis, pelesit, hantu raya dan sebagainya untuk menyelamatkan anaknya.

Di antaranya memakai tangkal dengan jampi memuja shaitan untuk menyelamatkan anak.

No comments: