Sunday, November 7, 2010

QURANAMANAH

Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian supaya menyerahkan segala jenis amanah (Amanah wajib dipelihara. Orang yang tidak memelihara dan tidak memunaikan amanah, adalah pengkhianat dan tidak boleh dipercayai) kepada ahlinya (yang berhak menerima).Dan apabila kalian menjalankan hukum (perintah dan memutuskan sesuatu keputusan perbiacaraan) di antara umat manusia, kalian menghukum dengan adil. Sesungguhnya (perintah Allah) itu memberi pengajaran yang sebaik – baiknya kepada kalian. Sesungguhnya, Allah sentiasa mendengar, lagi sentiasa melihat. – An Nisa:58

No comments: