Thursday, November 18, 2010

QURANALLAH BIARKAN SESAT


Allah meneguh – menguatkan – kedudukan orang – orang yang beriman dengan perkataan teguh dalam kehidupan mereka di dunia ini dan hari kemudian – hari akhirat, dan Allah membiarkan sesat orang – orang yang bersalah – kafir dan menentang hukum – hukum Islam - , dan Dia (Allah) melaksanakan sesuatu yang dikehendaki – Nya. – Ibrahim:27

No comments: