Tuesday, November 9, 2010

QURAN


KUAT DAN LEMAH


Anda tidak sanggup memimpin orang (buta mata hati dan terlepas) dari kesesatan , tetapi anda hanya dapat menyampaikan pendengaran kepada sesiapa yang beriman kepada keterangan - keterangan (Quran) Kami dan mereka itu orang - orang yang taat (Islam).
Allah telah menjadikan kalian dalam keadaan lemah, kemudian dijadikan - Nya kuat setelah lemah itu, kemudian setelah kuat (gagah) di jadikan lemah (kembali) dan beruban. Diciptakan apa yang dikehendaki - Nya, dan Dia tahu dan kuasa. - Ar Rum: 53, 54.

No comments: