Sunday, November 14, 2010

QURAN
MENOLONG ALLAH

Wahai orang – orang yang beriman, kalau kalian menolonbg – membela – (agama) Allah nescaya Allah menolong – membela – kalain (untuk mencapai menernangan) dan meneguhkan tapak ( kehidupan dan pernjuangan) kalian.

Dan (sebaliknya) orang – orang kafir – tidak percayakan Allah, menyengutukan Allah - , maka, kecelakaanlah bagi mereka, dan (Allah) mensia – siakan - tidak menilai – amalan – amalan mereka. -Muhammad:7, 8.

No comments: