Tuesday, November 30, 2010

FIKIR DAN SEDARFAHAM DULU SEBELUM MARAH

BANGSA MELAYU

Ialah kumpulan kaum Melayu di sekutah Melayu Raya atau Nujsantara. Semua orang Melayu di Malaysia perlukan bangsa Melayu. Bangsa yang berhak pada negara ini mengikut sejarah, budaya dan perlembagaan negara.
Semua orang Melayu mesti pertahankan bangsa Melayu. Jangan gadai Melayu hanya kerana tujuan perpaduan yang tidak ikhlas dan kepentingan politiki kapitalisme.

KETUANAN MELAYU.
Tuan ertinya pemilik benda, haiwan atau manusia.
Dalam ilmu sejarah, tuan dan ketuanan Melayu, ialah pada zaman Kerajaan Melayu Melaka dan Negeri Perak Tua atau sebelum tragedi Pasir Salak, di Perak, Ketuanan Melayu terdiri dari Raja dan para Dato - pembesar Melayu. Mereka menguasai orang Melayu - rakyat biasa. Mereka memberi hutang wang dan sebagainya. Sesiapa yang tidak dapat membayar hutang, anak - anak gadis di rampas oleh orang - orang ketuanan Melayu. Kaki mereka dikekang dengan kayu. Ada di antara mereka dibunuh dan dijual kepada pelayar - pelayar di laut.
Ertinya Ketuanan Melayu memiliki rakyat Melayu, sebagai hamba abdi.
Orang - orang yang bijak pandai menolak ketuanan Melayu.

KEMANUSIAAN MELAYU
Bangsa Melayu atau orang Melayu mesti menolak Ketuanan Melayu dan menerima serta mempertahankan kemanusiaan Melayu. Kemanusiaan adalah bangsa Melayu atau orang Melayu yang mempunyai peribadi mulia, kuat berpegang kepada agama Islam - peribadatan, politik dan lain - , dan mempunyai perikemanusiaan serta menghormati semua manusia.
Kalau Sultan Selangor Murka kepada sesiapa yang membuang atau menghina bangsa Melayu, saya sokong. Tetapi, saya kena fikir banyak kali, kalau baginda murkakan prang - orang yang tidak mahu Ketuanan Melayu.


PENGHAPUSAN KETUANAN BANGSA
Bangsa Arab Quris sebelum Nabi Muhammad s.a.w. mempertahankan Ketuanan Arab. Setelah Nabi Muhammad s.a.w. menjalankan perintahdan arahan Allah, Junjungan menghapuskan Ketuanan Arab dan menjadikan bangsa Arab dengan bangsa 'Ajam - bangsa -bangsa lain, sama di sisi Allah. Mereka atau bangsa yang mulia di sisi Allah, adala yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahuj wa Taala. - Mokhtar Petah.


No comments: