Saturday, November 6, 2010

QURAN


ALLAH TEGAH BERJUDI


Mereka menanyakan kepada anda (Muhammad s.a.w.) tentang minuman keras dan judi. Katakan:Pada keduanya itu ada dosa besar dan adan manfaat kepda manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya (mabuk dan keburukan judi). Dan mereka menanyakan kepada anda: Apakah yang mereka akan nafkahkan? Katakan: Kelebihan dari yang peerlu. Begitulah Allah menjelskan keterangan – Nys kepada anda agar anda fikirkan. – al Baqarah:219

Mereka menanyakan kepada anda (Muhammad s.a.w.) Apakah yang dibolehkan kepada mereka? Katakan: Dibolehkan kepada kalian yang baik – baik, apa yang ditangkap oleh binatang atau burung yang kalian telah ajar atu sengaja untuk berburu – kalaian teoah ajar menurut yang diajarkan olkeh Allah kepada kalian, sebab itu, maksnlah apa yang ditangkapnya untuk kalian dan sebutlah nama Allah padanya (baca: Bismillahir Rahmanir Rahim). Dan taqwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah itu cepat membuat perhitungan. – al Maaidah:4.

Hai orang – orang yang beriman, minuman keras (arak dan segala yang memabukkan), perjudian, berhala dan mengundi nasib dengan panah itu termasuk pekerjaan syaitan, sebab itu hendaklah kalian tinggalkan (termasuk tegah), agar kalian menjadi beruntung. – al Maaidah:90.

Syaitan (termasuk orang – orang kafir) benar – benar hendak menjatuhkan kalian ke dalam permusuhan dan berbencian (seperti orang Melayu di negara ini), disebabkan meniman keras (arak) dan perjudian itu, dan dia hendak menghalangi kalian darui mengingasti Allah dan mengerjakan sembahyang. Mahukah kalian berhenti? – al Maaidah:91.

No comments: