Monday, November 15, 2010

QURANPERTUKARAN KUASA

Hai orang – orang yang beriman, sesiapa yang surut ke belakang dari agamanya - atau murtad – (tidak menerima Islam sebagai addin – agama untuk peraturan kehidupan; peribadatan, sistem pemerintahan dan politik, ekonomi, sosial dan lain), nanti, Allah akan mendatangkan kaum atau organisasi – parti politiki - lain yang dicintai – Nya dan mereka pun mencintai Allah, bersikap lembut terhadap orang – orang yang beriman, dan bersikap keras terhadap orang – orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan dann orang – orang yang suka mencela. Itulah kurniaan Allah, diberikannya kepada sesiapa yang disukai – Nya, dan Allah itu luas peengurniaan – Nya dan Maha Mengetahui.

Al Maidah:54

No comments: