Friday, November 5, 2010

QURANDIDERA KEHINAAN

Sesungguhnya, orang – orang yang melawan (tidak percaya dan kafir) Allah dan Rasul – Nya, mereka itu akan mendapat (ditimpa) kehinaan sebagai mana orang – orang yang sebelum mereka telah mendapat (ditimpa) kehinaan. Dan sesungguhnya, Kami telah menurunkan keterangan – keterangan yang jelas. Dan orang – orang yang tidak beriman (kepada Allah dan Rasuk – Nya) itu akan memperolehi (didera) siksaan yang memberikan kehinaan. – Al Mujaddalah:5

No comments: