Thursday, July 7, 2011

PENGETAHUAN


RASUAH SUBUR DALAM NEGARA MEWAH

Tun Dr. Mahathir Mohamad sepanjang masa memegang jawatan Perdana Menteri Malaysia semenjak tahun 1981 hingga tahun 2003, adalah seorang negarawan yang mengambil langkah untuk mencegah dan membasmi rasuah di negara ini secara serius.
Semua orang arif, bahawa sepanjang masa Dr. Mahathir Mohamad memerintah, amalan rasuah sukar dibanteras, bahkan bertambah banyak atau menjadi - menjadi. kerana sepanjang masa tersebut negara dalam keadaan mewah atau makmur. Semua orang terkejar-kejar untuk hidup mewah.Maka jalan yang paling mudah untuk hidup merwah atau sekurang - kurangnya ada wang dalam saku dan sebulan sekali dapat membeli subang, cincin, gelang tangan dan rantai lehir isteri, adalah melalui perbuatan rasuah.
Dalam kerajaan – Jabatan kepolisian, Badan Pencegah Rasuah, Peguam Negara dan Mahkamah, ramai orang yang melakukan perbuatan rasuah telah ditangkap oleh pihak berkuasa, dibicarakan dan dihukum mengikut kebijaksanaan para hakim.
Dalam pasa itu ada juga kalangan yang dalam golongan ‘ikan jerung’, terleoas dari di tangkap dan sebagainya, kerana mereka itu ibarat ‘pokok renet tidak layu kerana berteduh di bawan pohon redang’. Maka yang ramai kena tangkap ialah mereka dalam golongan ‘ikan bilis’.
MEMERINTAH NEGARA
Sikap tegas tegas membasmi rasuah oleh Dr. Mahathir Mohamad, kerana sesuai dengan, ‘…kerana beliau dari sedikit jumlah pemimpin negara di seluruh dunia terdiri dari doktor perubatan, maka beliau memerintah negara ini sebagai doktor bedah, patah potong,bengkah bedah…’ . Beliau telah melaksanakan kuasa yang ada pada tangannya dengan ketelusan dan keadilan.
Berikut ini adalah pendapat Dr. Mahathir Mohamade mengenai rasuah:
“Kuasa boleh membawa rasuah. Power corrupts, and obsolute power corrupts absolutely.Kuasa rasuah adalah buruk pada bila-bila masa pun. Tidak ada zaman atau masa di mana pengorbanan itu buruk dana rasuah itu baik. Kuasa yang mutlak membawa rasuah yang tidak terbatas.
Orang yang menganggap rasuah sebagai sebahagian daripada alat politik dan pentadbiran tidak digerakkan untuk berkhidmat oleh semangat,tetapi oleh perasaan tamak. Minat mereka untuk menjadi pemimpin adalah untuk mendapatkan kuasa yang boleh digunakan unjuk kepentingan diri,bukan kepentingan bangsa dan negara.
Jika mereka pemimpin rendah mereka akan menggunakan kedudukan mereka untuk mendapatkan peluang-peluang,umpamaannya perniagaan bagi diri sendiri. Orang seperti ini akan memilih pemimpin yang boleh disogok. Akhirnya semua pemimpin akan terdiri daripada pengamal rasuah yang tamak dan tidak bermaruah.
Kaki tangan kerajaan pula, setelah melihat anggota-anggota kerajaan dari parti politik tidak bermanah dan mengamalkan rasuah, akan turut menerima rasuah. Dengan ini, rasuah menjadi budaya keseluruhan jentera pentadbiran.
Kita akui bahawa hari ini pun rasuah wujud. Tetapi umumnya masyarakat belum menerima rasuah sebagai amalan biasa. Dengan itu, kegiatan menyogok dan menerima rasuah masih disembunyikan.
Mereka yang terlibat masih merasa malu, masih menganggap
rasuah salah dan hina. Selagi masyarakat umum tidak menerima
amalan ini (rasuah) sebagai perkara biasa,rasuah masih boleh
dibendung.
Sekurang-kurangnya ia tidak dapat men jejaskan pembangunan masyarakat. Jika usaha menentang rasuah dibuat,ia masih boleh berjaya. Tetapi jika tidak ada usaha gigih dijalankan untuk membendung rasuah,ia akan berkembang sehingga diterima sebagai sebahagian daripada budaya masyarakat.
Apabila ia sudah menjadi budaya, ia tidak boleh dihapuskan lagi. Ini adalah kerana semua tempat mengadu, semua pihak yang ditugaskan untuk membanteras rasuah, semua pendakwa dan hakim, semuanya terdiri daripada pengamal rasuah secara terbuka.
Mereka semua tidak mahu sistem rasuah dihapuskan; polis tidak mahu, pendakwa mahkamah tidak mahu, hakim tidak mahu, bahkan akhabar-akhbar juga tidak mahu. Jika mereka cuba menghalang rasuah, mereka akan disogok oleh kalangan yang berkempentingan. Jika mereka cuba menghapuskan rasuah, penglibatan mereka yang terdahulu akan terbongkar.
Dengan itu, segala usaha orang ramai untuk mendapat perlindungan undang-undang akan gagal. Rakyat yang menjadi mangsa tidak mempunyai tempat sama sekali untuk mengadu.
Mungkin ada beberapa orang yang benar-benar tidak mahu menerima sogokan. Namun jika mereka memegang jawatan yang tinggi atau jawatan-jawatan yang berkuasa, kelurusan, kejujuran dan pendirian mereka tidak mahu menerima rasuah tidak akan dipercayai
Orang ramai tidak segan-segan akan mendakwa bahawa mereka ini juga sama, mereka ini juga menerima rasuah dan mungkin lebih teruk lagi. Orang ramai akan mendakwa bahawa mereka ini hanya berjaya menyembunyikan penerima rasuah. Akhirnya mereka yang lurus dan bersih ini kecewa. Jika tidak menerima rasuah pun tidak dipercayai, bahkan dituduh sebagai orang yang tidak bermanah dan pengamal rasuah, ada yang berfikir lebih baik jika mereka menerima rasuah. Sekurang-kurangnya mereka mendapat sesuatu bagi diri mereka.
Dengan itu, tidak akan ada sesiapa dalam masyarakat berbudaya rasuah yang bebas dan sunyi dari amalan rasuah. Semua anggota masyarakat akan terlibat dengan penerima atau pemberi rasuah.
Dalam keadaan ini, rasuah akan dilakukan tanpa segan-silu dan secara terbuka. Masyarakat seperti ini tidak mungkin berjaya dibangun dan dimajukan.”
Perdana Menteri merangkap Presiden UMNO Malaysia, Abdullah Badawi telah menegaskan tentang sesiapa dari parti politik yang memerintah, melakukan rasuah atau politik wang tidak akan terlepas dari dikenakan tindakan.
“Yang salah, salahlah…, kemenangan tidak menghalalkan yang salah. Jika ada laporan mengenainya (rasuah) dan keterangan dengan peraturan kita,maka tindakan akan diambil walaupun pemilihan telah berakhir.”
Kita smua maklum, banyak negara di seluruh dunia menajadi mundur dan ada yang musnah adalah disebabkan amala rasuah oleh pemimpin atau pegawai-pegawai negara tersebut. Sekarang Rasuah sedang berlaku di negara-negara Asia, Eropah dan di sepuruh dunia. Penyeludupan senjata, dadah dan orang-orang asing ke dalam sesebuah negara dapat disekat kalau tidak ada amalan rasuah di kalangan pegawai-pegawai kerajaan yang diberi tanggungjawab dalam bidang masing-masing.
Jabatan Agama Islam dan Adat istiadat Melayu Selangor telah memandang seriau akan amalan rasuah dalam negeri tersebut. Pada Jumaat 16 Februari 2007, khutbah Jmaat yang khusus mengnai kburukan dan bahaya rasuah telah diwajibkan di semua masjid di seluruh negeri itu. Berikut ini adalah sedutan dari khutbah tersebut:
Marilah sama-sama kita mencari kehidupan dengan sumber rezeki yanghalal serta jauhi rasuah, kerana rasuah adalah wabak penyakit yang telah menular dan menjadi darah daging dalam masyarakat klasik(dahulu) atau masyarakat kontemporari (seasa) di dunia sekarang. Rasuah telah mendominasi (menguasai) kehidupan, ekonomi, politik, pendidian, sukan dan lain-lain.
Wabak ini amat sukar dibendung, kerana ia terselidung dn dilindungi oleh tangan-tangan kotor yang begitu licik, tetapi memopunyai nama dan kedudukan. Ia juga dibalut dan dibungku dengan nama-nama indah sepert komisyn, duit kopi, pelincir, wang esktra, hadiah penghargaan dan lain-lain mama yang sangat bagus dan indah bagi produk yang sama, sehingga di kala ini ia dipandang sebagai sangat wajar dan biasa. Pada hal, walau sekecil mana sekali pun, ia boleh memusnahkan sebuah negara dan melenyapkan tamadun sesuatu umat.
Wabak ini merentasi sejarah, zaman dan sempadan geografi dengan begitu pantas sekali. Tidak kira bila dan di mana, ia tetap sebagai simbul pengkhianatan, keperibadian yang buruk dan hina, kerana rtelahmenggadaikan agama, bangsa, negara dan lain-lain-lain lagi. Rasuah juga tampil dalam bentuk wang, benda, pekerjaan, jawatan, pangkat, pelancongan, seks dan lain-lain lagi.
Mari kita renung satu kisah, iaitu Puteri Balqis sorang ratu Kerajaan Saba dalam era kenabiah Sulaiman: Pernah menghantar satu delegasi mengadap nabi Sulaiman dengan membaca barang-barang hadiah setelah menerima surat
dakwah Nabi Sulaiman a.s. menyeru bliau dengan rakyatnya menyembah dn mengiakan Allah Allah S.W.T. , dengan anggapan bahawa Nabi Sulaiman boleh dipengaruhi dan dibeli serta membiarkan ratu Saba dalam kemusyrikitannya. Nabi Sulaiaman menolak dengantegas, malah mengusir delegasi tersebut. Peristiwa itu dipapar oleh Allah dalam Al Quran dengan firman-Nya: Kembalilah kepada mereka (jika mereka tidak mahu beriman), maka demi sesungguhnya kami akanmendatangi mereka dengan angkatan tentera, yang merea tidk aan terdaya nenentang-Nya, dan Kami akan mengeuarkan mereka dari Negeri Saba dengan keadaan hina, menjadi orang-orang tawanan.
Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya, pernah meriwauatkan, bahawa Ghutbah bin Rabiah seorang tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat Qurish datang menemui Rasulullah s.a.w. dengan menwarkan harta yang banyak yang boleh menjadikan Nabi MUhammad s.a.w seorang yang paling kaya di kalangan mereka. Beiau juga menawarkan jawatan ketua yang berkedudukan paling tinggi, atau wanita-wanita cantik, sekiranya itulah Nabi Muhammad s.a.w. inginkan daam prjuangan agama baru yang dibawanya. Dengan syarat supaya Nabi Muhammad s.a.w. memberhentikan seruan dakwahnya. Nabi Muhammad s.a.w. dengan tenang tetapi tegas menoak segala tawaran yang tidak bermaruah itu, kerana itulah diperjuangkan.
Rasuah juga adalaah sebagai amalan tradisi bangsa Yahudi. Di mana mereka sering sering mengagungkan kebudayaan kedustaan serta mengamakan rsuah. Ini teahdiperjelasan oleh Allah S.W.T. dengan firman-Nya: Mereka sangat suka mendengar bnerita dusta, suka memakan segala yang harap (rasuah dan sebgainya), oleh itu kalau mereka datang kepada kamu, maka hukumlah mereka (dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah), atau berpalinglah dari mereka; dan kalau kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakan kamu sedikit pun, dan jika engkau menghukum, maka hukumlah di antra merek dengana dil, kerana sesugnguhnya Allah mengasihi orang-orang yang beraku adil.”
Rasuah dalam perspetif hukum fiqh Islam hukumnya adalah haram, walau ada ulama yang berklainan endapat tentang pengambilan rasuah untuk menolak kezaliman (darurat dan terpaksa). Huum haramnya rasuah itu tetap Qatei berdasarkan dalil-dalil syarei dari Al Quran, As Sunnah dan Ijmak Ulama.
Dalam Quran banya ayat yang mengisyaratan tentang rasuah. Berdasarkan firman Allah S.T.W. : Janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang lain) di antra kamu dengan jan salah, dan janganlah kamu menghulurkan harta kamu dengan (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, pada hal kamu mengetahui (salahnya).
Ketetapan As Sunah pula meriwayatkan berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. : Pembri Rasuah dan penerima rasuah akan dimasukkan ke dalm neraka.
Janayah rsuah sering berlaku adlah disebabkan:
1 - Hangnya nilai keimanan dan diri dn kehidupan
setiap individu.
2 - Syriat Allah tidk diamalkan dalam kehidupan nyata manusia. Keadaan ini akan membuat manusia begitu nekad melakukan jenayah dan menghalalkan semua cara.
3 - Ingin menjadi cepat kaya dan hidup bergaya, sehingga tidak mempedulikan kala atau haram harta yang dierolehi.
4 - Kegagalan dalam mengimbangkani antara pendapatan dan perbelanjaan dengan keperluan hidup semsa.
5 - Sabda Rasulullah s.a.w.: Tibalah suatu msa di mana manusia pada ketika itu tidak lagi peduli tentang apa yang mereka ambil (belanja) sama ada daripada sumber yang halal atau pun yang haram.
Merebaknya rasuah dalam kehidupan msyarakat kita meninggalkan padah dan gejal yang sangat buruk dan negetif. Ia dapat memutar belitkan kebenaran, malahkebatilan dapat menjadi kenyataan. Ia meracuni niai akhlak yang mulia, menghakis potensi dan kualiti. Sebaliknya orang yang berpontesi tinggi dan manusia ayang punya hubungan raat dengan agama akan terpinggir, kerana tidak mampu menyogok atau memberi sedikit habuan.
Imam Nawawi dalam kitabnya Al Majmu’ : ‘Merebaknya rsuah di kalangan pemegang kuasa adalah bala dan petaka bagi pelaku sendiri dan menyarakat umum. Dengan menerima rasuah, kepekan rohaninya aan mati, hatinya mnjaadi batu dan wajahnya menjaadi hantu,sedangkan orang awam, orang-orang lemah tidak dapat meneruskan
urusan mereka. Anak-anak yatim piatu dan para balu aka terkpai-kapai kerana tidak dapat mengalas perut.’
(Disunting dari manuskrip buku, Pencegahan Rasuah, oleh: Mokhtar Petah)

No comments: