Wednesday, July 13, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

BAGAI KELEDAI

Itulah kurniaan Allah, dianugerahkanNya kepada sesiapa yang dikehendakiNya. Dan Allah itu mempunyai kurnia yang besar. Perumpamaan orang – orang yang dipikulkan ke atas (bahu mereka) kitab Taurat, tetapi mereka tidak memikulnya, bagai keledai yang memikul kitab – kita tebal ( tetapi tidak mengerti isi atau kandungan kita itu). Amatlah buruk perumpamaan kaum (umat) yang mendustakan keterangan – keterangan Allah. Dan Allah tidak memberi pimpinan kepada kaum (umat) yang bersalah.
Al Jumu’ah: 4, 5.

Nota.

Maksud dari firman Allah dalam Quran seperti di atas ini, ialah Allah menceritakan tentang orang – orang Yahudi yang tidak mengikut atau tidak faham akan ajaran dan hukum Allah dalam kitab Taurat.
Kita umat Islam. Katalah orang Melayu, mempunyai keadaan sama dengan makasud firman Allah di atas, kerana kita beriman kepada Allah dan Allah telah mengurniakan Quran kepada kita; di dalamnya ada ajaran dan hukum – hukum, tetapi kita tidak mengikutnya. Kita mengikut hukum – hukum yang dibuat atau dikanun oleh orang – orang Yahudi dan Kristian.

No comments: