Saturday, July 30, 2011

MAKSUD AYAT QURAN

MANUSIA DIUJI ALLAH

Sesungguhnya, Allah itu tetap mengintip.
Adapun manusia itu, apabila diuji oleh Tuhannya, dikurniakan kemuliaan dan kesenangan hidup, dia mengatakan: “Tuhan aku memuliakan aku”.
Tetapi, apabila Allah mengujinya, di batasi oleh Allah rezekinya, dia mengatakan: “Allah menginakan aku”.
Jangan berfikir begitu. Bahkan (sesungguhnya) kalian tiak memuliakan anak yatim piatu.
Dan satu sama lain tidak menganjurkan untuk memberi makanan kepada orang – orang miskin.
Dan kalian memakan harta pesaka dengan samangat loba – tamak.
- 14 - 19


No comments: